343 Jaktskytterskole

Godkjent for 30-100 timer  |  3-30 deltakere

Mål, læringsmål

  • Delta på skytestevner
  • Forbedre skyteferdigheter
  • Utvikling innenfor jaktskyting

Målgruppe og forkunnskaper

Barn, ungdom og voksne som ønsker å lære jaktskyting. Ingen krav til forkunnskaper.

Kursinnhold

Kurset har fra 5 til 19 samlinger, hvor de 5 første har innhold av teori.
Samlingene etter dette avvikles som trening med tilbakemeldinger til deltaker. Herunder også deltagelse på skytestevner med lærer/instruktør.

Samling 1. 6 timer med lærer
Introduksjon
Innføring våpensikkerhet
Praktisk skyting

Samling 2. 6 timer med lærer
Tilpasning av våpen
Praktisk skyting

Samling 3. 6 timer med lærer
Informasjon om de forskjellige jaktskytegrener som finnes
Praktisk skyting

Samling 4. 6 timer med lærer
Trening med fokus på konkurranse

Samling 5. 6 timer med lærer
Konkurransetrening

Samling 6 - 19. 5-10 timer med lærer pr samling
Konkurranser og trening
På skytestevner vil tiden med lærer/ instruktør variere mellom 5-10 timer pr stevne. Det blir fort noen samlinger når man skal gjennom de forskjellige skytegrenene

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Et godt tips vil være å legge samlinger etter samling 5 til de terminfestede stevner som er i nærheten. Alle timene er med lærer.

Lenker til eksempler på kursprogram

De første samlingene kan med fordel ta utgangspunkt i disse kursplanene

https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/286
https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/1025

Krav til lærer/instruktør

Godkjent Hagle / Rifleinstruktør NJFF med erfaring fra jaktskyting.

Læringsressurser

Regler Jaktskyting med hagle og rifle
https://www.njff.no/jakt/Documents/NJFF%20Regelhefte%20jaktskyting%20WEB.pdf

Kvalifiserende/test/eksamen

Kursbevis skrives ut til alle deltagere som fullfører

Eventuelle merknader

Jaktskytterskole er en flott måte å få med nye skyttere inn i Jaktskytingen. Dette er også et satsingsområde for NJFF og det gis støtte til etablering av slike skoler.Det oppfordres til å ta deltagerbetaling (symbolsk) da det ofte oppleves som mer seriøst, differansier gjerne på de som er medlem av NJFF og de som ikke er medlem

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.