1025 Grunnleggende rifleskyting

Mål:

Deltakerne får kompetanseheving i grunnleggende rifleskyting gjennom:
Opplæring og instruksjon i sikker våpenbehandling
Kjennskap til ulike våpentyper og ammunisjon som er aktuelle for jakt
Opplæring i innskyting av våpen
Demonstrasjon av og praktisering av ulike skytestillinger
Demonstrasjon av og praktisering av stell og puss av våpen

Målgruppe:

Nye jegere eller skyttere som ønsker en kompetanseheving

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for en liten gruppe skyttere. Egnet gruppe kan være fra tre deltakere.

Kompetansekrav til deltakerne:

Ingen kompetansekrav

Eventuelle merknader:

Kurset er over 8 timer og kan tenkes gjennomført på en eller to dager. Gjennomføring på en dag stiller krav til gode pauser for at det pedagogiske kravet om god læring skal kunne gjennomføres
Kurset foregår i hovedsak utendørs. Skytebane for rifle er nødvendig, gjerne med en feltløype tilgjengelig
Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren. Det er ingen kunnskapstest
Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Grunnleggende rifleskyting

Stikkord:

1. Våpenbehandling (ca. 1. time)
2. Våpen og ammunisjon (ca. 1. time)
3. Innskyting (ca. 2 time)
4. Skytestillinger (ca. 2. time)
6. Praktisk skyting (ca. 1. timer)
5. Stellog puss av våpen (ca. 1. time)

Arbeidsform:

Teori. Kan foregå både ute og inne. Praktisk skyting på skytebane

Problemstillinger:

Våpenbehandling tar for seg spørsmål knyttet til oppbevaring, transport og forflytning. Oppførsel på standplass. Sikkerhetsregler
Våpen og og ammunisjon tar for seg spørsmål knyttet til haglevåpen, ammunisjonstyper. Rifle, kalibervalg og sikkerhet
Innskyting av våpen tar for seg spørsmål knyttet til ulike siktemidler og testing av ulik ammunisjon, anlegg
Skytestillinger tar for seg spørsmål knyttet til ulike skytestillinger, fokus på jaktmessig skyting
Praktisk skyting tar for seg skyting på ulike hold og mål
Stell og puss tar for seg spørsmål knyttet til flåing, pelshåndtering og våpenpuss

Litteratur/materiell for deltakerne:

Til delen om Våpen og ammunisjon hører Haglebrosjyre 2008 fra NJFF

Krav til lærer/instruktør:

NJFF- autorisert instruktør for hagle og rifle

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Til delen om Våpenbehandling hører Jegerprøvemateriellet og til delen om Våpen og ammunisjon hører Rapport testjegerprosjektet fra NJFF

Opplegg for evaluering: