1025 Grunnleggende rifleskyting

Godkjent for 8-12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne får kompetanseheving i grunnleggende rifleskyting gjennom:
Opplæring og instruksjon i sikker våpenbehandling
Kjennskap til ulike våpentyper og ammunisjon som er aktuelle for jakt
Opplæring i innskyting av våpen
Demonstrasjon av og praktisering av ulike skytestillinger
Demonstrasjon av og praktisering av stell og puss av våpen

Målgruppe og forkunnskaper

Nye jegere eller skyttere som ønsker en kompetanseheving

Kursinnhold

For et 8-timers kurs anbefales følgende vektlegging av tema:

 1. Våpenbehandling (ca. 1. time)
 2. Våpen og ammunisjon (ca. 1. time)
 3. Innskyting (ca. 2 time)
 4. Skytestillinger (ca. 2. time)
 5. Praktisk skyting (ca. 1. timer)
 6. Stellog puss av våpen (ca. 1. time)

Våpenbehandling tar for seg spørsmål knyttet til oppbevaring, transport og forflytning
Oppførsel på standplass. Sikkerhetsregler
Våpen og og ammunisjon tar for seg spørsmål knyttet til haglevåpen, ammunisjonstyper. Rifle, kalibervalg og sikkerhet
Innskyting av våpen tar for seg spørsmål knyttet til ulike siktemidler og testing av ulik ammunisjon, anlegg
Skytestillinger tar for seg spørsmål knyttet til ulike skytestillinger, fokus på jaktmessig skyting
Praktisk skyting tar for seg skyting på ulike hold og mål
Stell og puss tar for seg spørsmål knyttet til flåing, pelshåndtering og våpenpuss

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Praktisk trening/arbeid

Teori kan foregå både ute og inne. Praktisk skyting på skytebane.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

NJFF-autorisert instruktør for hagle og rifle.

Læringsressurser

Skytebane for rifle er nødvendig, gjerne med en feltløype tilgjengelig.
Heftet "Rifleskyting for storviltjegere" (finnes også digitalt på nettet).
Heftet "Ammunisjonsguide for jegere" (finnes også digitalt på nettet).
"Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler".
Lov om skytevåpen og ammunisjon (Våpenloven).
Jegerprøvelitteratur.

Kvalifiserende/test/eksamen

Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren. Det er ingen kunnskapstest.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.