1025 Grunnleggende rifleskyting

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kompetanseheving i grunnleggende rifleskyting .

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye jegere eller skyttere som ønsker en kompetanseheving

Innhold

Deltakerne får kompetanseheving i grunnleggende rifleskyting gjennom:
Opplæring og instruksjon i sikker våpenbehandling
Kjennskap til ulike våpentyper og ammunisjon som er aktuelle for jakt
Opplæring i innskyting av våpen
Demonstrasjon av og praktisering av ulike skytestillinger
Demonstrasjon av og praktisering av stell og puss av våpen

For et 8-timers kurs anbefales følgende vektlegging av tema:

  1. Våpenbehandling (ca. 1. time)
  2. Våpen og ammunisjon (ca. 1. time)
  3. Innskyting (ca. 2 time)
  4. Skytestillinger (ca. 2. time)
  5. Praktisk skyting (ca. 1. timer)
  6. Stellog puss av våpen (ca. 1. time)

Våpenbehandling tar for seg spørsmål knyttet til oppbevaring, transport og forflytning Oppførsel på standplass. Sikkerhetsregler Våpen og og ammunisjon tar for seg spørsmål knyttet til haglevåpen, ammunisjonstyper. Rifle, kalibervalg og sikkerhet Innskyting av våpen tar for seg spørsmål knyttet til ulike siktemidler og testing av ulik ammunisjon, anlegg Skytestillinger tar for seg spørsmål knyttet til ulike skytestillinger, fokus på jaktmessig skyting Praktisk skyting tar for seg skyting på ulike hold og mål Stell og puss tar for seg spørsmål knyttet til flåing, pelshåndtering og våpenpuss

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Skytebane for rifle er nødvendig, gjerne med en feltløype tilgjengelig.
Heftet "Rifleskyting for storviltjegere" (finnes også digitalt på nettet).
Heftet "Ammunisjonsguide for jegere" (finnes også digitalt på nettet).
"Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler".
Lov om skytevåpen og ammunisjon (Våpenloven).
Jegerprøvelitteratur.

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid
Teori kan foregå både ute og inne. Praktisk skyting på skytebane.

Krav til lærer/instruktør

NJFF-autorisert instruktør for hagle og rifle.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren. Det er ingen kunnskapstest.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.