286 Introduksjon Hagleskyting

Godkjent for 4–8 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kunne håndtere og skyte hagle på sikker og forsvarlig måte
Forstå hvor viktig det er å bruke skytevåpen på en trygg og riktig måte
Holdning rundt våpen
Sikker omgang med våpen på skytebanen

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

De som aldri har skutt med hagle før

Innhold

 • Introduksjon (Hagle og haglebruk opp igjennom tidene)
 • Sikkerhet på og utenfor skytebanen
 • Sikkerhetsinstruks på skytebaner
 • Oppførsel med våpen
 • Praktisk simulert trening med våpen
 • Om tilpasning av våpen til den enkelte skytter
 • Forskjellig hagleammunisjon
 • Choker og trangboring
 • Enkelt våpenvedlikehold
 • Praktisk skyting med hagle på faste mål (ikke bevegelige)
 • Praktisk skyting på bevegelige mål
 • Oppfølgings skudd på bevegelige mål

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Å skyte med hagle" av Lasse Johnsen

https://www.youtube.com/watch?v=IsIX-ZT1Zc8

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Det legges opp til at learning by doing er hoveddelen av kurset slik at deltagerne
ikke mister fokus av masse teoretisk prat.

Kurset deles inn i 4 faser
Første del av kurset er teori med fokus på våpenhåndtering og sikkerhet 2 timer.
Andre del av kurset er praktisk simulert våpenhåndtering og skyting 1 time.
Tredje del av kurset er praktisk skyting faste og bevegelige mål 4 timer.
Fjerde del av kurset er oppsummering og evaluering av det man har lært 1 time.

Krav til lærer/instruktør

Hagleinstruktør NJFF / Jegerprøve instruktør

Avsluttende prøve/eksamen

Deltager må kunne forstå og vise at han/hun forstår våpensikkerhet og oppførsel på og utenfor skytebanen.
Etter endt kurs får deltageren et diplom som oppsummerer hva man har vært igjennom
og bekrefter at man har deltatt på kurset.

Utfyllende opplysninger

Kurs med mer en 10 deltagere bør unngås da det fort blir for mye venting mellom skytingen
Kurs bør ikke avvikles med halv auto hagler eller pumpehagler, da det er vanskelig å se om våpenet er ladet eller ikke.
Mobilbruk under selve kurset frarådes da det gjør at deltagerne mister fokus.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.