6110 Dressurkurs for hund

Mål

Gi hundeeierne grunnlag for grunndressur av egen hund.

Målgruppe

Alle hundeeiere

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Presentasjon, kursdeltakere, orientering om kurset.

Stikkord

Teori: "Lederskap", motivasjon, lineføring. "fot, sitt og frihet".

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Repetisjon og nye øvelser.

Stikkord

Lineføring. Nytt: Vendinger, stopp, bli sittende (trygghet)

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Lineføring øket krav og repetisjon.

Stikkord

Korrekte vendinger og stopp. Bli sittende, innkalling, dekk, trygghet.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Repetisjon lineføring m.m.

Stikkord

Ensidige vendinger, teten, innkalling, sitt på avstand, dekk, bli sittende(større krav)

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Gjennomgang av øvelser

Stikkord

Teoretisk ev. demonstrasjon med egen hund

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Lineføring, Sitt. Dekk.

Stikkord

Lineføring, variasjon i distraherende momenter. Sitt. Raskhet i dekk.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Lineføring. Innkalling. Apport

Stikkord

Lineføring med variasjon. Innkalling KRAV dekk, teori apport.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser og teori

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Apport. Repetisjon.

Stikkord

Apport holde, ev. hinder for selskapshunder.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis. Repetisjon

9. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Apport. Hopp. Oppvisning

Stikkord

Fortsatt apport,hopp over hinder. Oppvisning av en med lydighetsmerke

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis

10. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Repetisjon

Stikkord

Gjennomgang av alle øvelser

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis

Krav til lærer/instruktør

Godkjent hundeinstruktør