5104 Hjemmelading av riflepatroner

Mål

Kurset tar for seg hvordan man kan lade sine egne treningsskudd

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset bygger på heftet "Hjemmelading av riflepatroner" utgitt av Landbruksforlaget

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Om lading generelt

Stikkord

Sikkerhetsregler: - behandling av eksplosiver - oppbevaring og lagring av eksplosiver i henhold til lover og vedtekter - anskaffelse av eksplosiver (gjennomgår søknad og rekvisisjon angående kjøp av nødvendige eksplosiver, kuler etc.)

Ladeverktøy og utstyr: - deltakerne ser på og lærer hovedprinsipp for bruken av verktøy og utstyr - ladepresse - kalibreringsverktøy - hylsetrimmer - kruttvekt - kruttmål - tennhetteinnsetter/uttaker, smøresett etc.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Ladekomponentene

Stikkord

Tomhylsa - kalibrering og fjerning av tennhetta - rengjøring og kontroll - trimming

Tennhetta - valg av rett type til rett hylse - prinsipp for virkemåte ved de to hovedtyper - isetting av hette

Kruttet: - litt om forskjellige typer røyksvakt krutt - kruttets brennhastiget - tolkning av ladetabeller - kammertrykk/trykk i hylsa - litt om svartkrutt

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Prosjekttilet, støping av blykuler

Stikkord

Prosjektilet: - mantlede kuler - blyspisser (ekspanderende ammunisjon) - hjemmestøpte kuler - oppbygging av forskjellige typer kuler - isetting av kule - kontroll av friflukt

Støping av blykuler - vi ser på og lærer å bruke smeltdigel og støpetang - vi støper kuler av forskjellige type og kaliber

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Deltakerne lager selv under veiledning av instruktør:

Stikkord

Deltakerne som har eget utstyr bruker dette, øvrige deltakere bør skaffes nødvendig utstyr. Det bør lades forskjellige kalibre. Det læres også å føre lister over ladedata. Kvelden avsluttes med en spørsmålsrunde og prat om erfaringer som er gjort i forbindelse med ladingen.

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Testskyting av selvladde patroner

Stikkord

Testskyting Tolkning av oppnådde resultater Denne delen av kurset må holdes på godkjent skytebane, eller på et av politiets godkjent område. Denne sekvens kan med fordel holdes en lørdag formiddag