376 Grunnkurs i birøkt del 2, praktisk grunnlag

Godkjent for 40-50 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Målet for kurset er at deltaker blir en birøkter som kan holde og stelle bifolk på en forsvarlig måte for bienes og miljøets beste. Etter kurset skal deltaker kunne forstå biene som systemrelevante vesener.

Læringsmål:
Kunne gjennomføre forskjellige driftsteknikker innen birøkt
Vite hvordan man skal reagere ved uregelmessigheter
Kunne høste og behandle bienes produkter
Kunne flytte og stelle bier på en sikker måte
Lære å snekre utstyr mm

Målgruppe og forkunnskaper

Deltakelse på del 1 av kurset er obligatorisk krav. Se studieplan nr 375
https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/375

Kursinnhold

Dag 1: Bifolket, individ og samfunn
Hvordan oppføre seg i bigården?
Bli kjent med verneutstyr
Lære om ulike individer
Lære om de ulike kubedelene og oppbygningen av en kube
Røyk/melkesyre mm
Vårstell

Dag 2: Miljø og trekkgrunnlag
Bienes samspill med miljøet
Gjennomføring av pollineringsoppdrag for landbruk (bær, frukt, raps)
Lære om å vurdere styrken til bifolk
Drivforing, sammenslåing, og andre tiltak
Trekkforhold i forhold til utviklingen i kuben
Vurdering av plassering av bigården
Bievennlige planter, vann mm

Dag 3: Svermehindrende tiltak
Kjenne til forhold som påvirker sverming
Sjekke for svermeceller
Få god kunnskap om prinsippene rundt sverming
Kjenne til minimum 2 svermforebyggende metoder
Lage avlegger
Snelgrove

Dag 4: Svermehindrende tiltak
Lage skakesvermer og provoserte svermer
Lære å innføre dronninger.

Dag 5: Andre biprodukter
Høsting og behandlig av propolis, pollen, dronninggelé og apilarnil.

Dag 6: Voksbehandling
Bygge vokssmelter (praktisk) innsmelting, rensing av voks
Evt bygge en enkel egen byggevokspresse.

Dag 7: Honning
Høste sommerhonning
Slynging
Røring
Etikettering av glass (forskrifter)
Levering til Honningcentralen
Prøvesmaking

Dag 8: Sykdommer og farer
Bisykdommer og farer
Varroa destructor
Hygiene og forebyggende tiltak
Vurdering av kubens helsetilstand

Dag 9: Innvintring
Innvintring av bikubene
Foring med diverse metoder og forskjellig for
Lære å vurdere riktig plass i forhold til bistyrke
Lære om riktig innforing

Dag 10: Rammevask
Vask og desinfisering av rammer

Dag 11: Oksalsyrebehandling
Lære hvordan man behandler biene med oksalsyre i praksis

Dag 12: Oppsummering av kurset og sesongen som har gått. KSL og HMS
Kjenne til KSL-systemet for å sikre gode rutiner i egen drift
Kjenne til HMS for å sikre gode rutiner i egen drift

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Praksis foregår i bigård med bier og kubemateriell, i slyngerom og på snekkerverksted.

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Studiebøker fra del 1, Power Point presentasjoner, eget læremateriell i perm.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.