136 Dyrking av grønnsaker og urter. Jordforbedring og kompostering.

Godkjent for 12-20 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

  • Praktisk rettet kurs der deltakerne gis kunnskap og inspirasjon til planlegging og gjennomføring av å dyrke grønnsaker og urter.
  • Øke forståelsen for jordforbedring og kompostering og hvor planter trives best.
  • Hverdagsintegrering.

Målgruppe og forkunnskaper

Nybegynnere og mer erfarne personer som er opptatt av å dyrke sin egen mat, i samarbeid med Voksenopplæringen for innvandrere.

Kursinnhold

Så og prikle grønnsaker og urter
Planlegge egen dyrkingsplass - sol/skygge/vind mm
Jordforbedring og kompostering
Utplanting i egen hage, pallekarm eller krukker
Befaring hos en av deltakerne i gruppa/høsting

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Forelesning
  • Studiesirkel (delvis med lærer)

Februar: Kick-off i Hageselskapet: Såing og kjøkkenhage v/Kirsty McKinnon - 1 time
Mars: Veiledning med lærer Janneche Hofseth/ - 1 time
Praktisk arbeid med såing(forkultivering) - 2 timer
April: Praktisk arbeid med prikling - planlegge egne plantested - plassering - 3 timer
Mai: Møte i Hageselskapet Jordforbedring og kompostering v/Kirsty McKinnon- 1 time
Juni: Fordeling av planter til utplanting hjemme - utplanting i hagen til
Voksenopplæringen for innvandrere "Nørvøyskolen" - 3 timer
August: Befaring og erfaringsutveksling - 3 timer

Lenker til eksempler på kursprogram

https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/1661
https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/1061

Læringsressurser

Økologisk Hagebruk av Kirsty McKinnon
Økologi i Hagen av Marianne Leisner
Cappelen Damms store økologiske hagebok

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.