1344 RIK Grunnkurs

Mål:

Kurset skal gi deltagerne en god innføring i grunnleggende læringsteori, innførig og gjennomgang av de forskjellige øvelsene og gjeldene regelverk.
Dette er ett obligatorisk kurs for alle som ønsker å trene/konkurrere i Gr C.

Målgruppe:

Alle som ønsker å trene og konkurrere IPO.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er en grunninnføring i RIK.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Generell innføring i hundekunnskap, læringsteori og regelverk RIK.

Stikkord:

Teori, presentasjon av deltakere og deres tidligere erfaringer med hund.

Arbeidsform og gjennomføring:

Overhead, video, Whiteboard.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Teori IPO spor, Praksis spor, Teori Gr C, praksis Gr C.

Stikkord:

Teori blir knyttet opp mot praksis.
Gjennomgang av alle ekvipasjene, veiledning.
Individuell trening/ sammarbeids oppgaver.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, Praksis

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Teori IPO Lydighet, Praksis Lydighet, Praksis Gr C

Stikkord:

Gjennomgang av lydighetsøvelsene, innlæring av øvelser i praksis.
Problemløsning lydighet, og veileding ihht Gr C

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis og teori.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Norsk kennel Klubs regler for Internasjonale konkurranser, RIK

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør trinn II RIK

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Norsk kennel Klubs regler for Internasjonale konkurranser, RIK

Opplegg for evaluering:

Studieforbundet natur og miljø's evalueringsskjema.