9663 Vårseminar for Aust- og Vest-Agder Natur og Ungdom

Mål

-Gi deltagerne god opplæring i samferdsel på Sørlandet; hva er problemet og hvordan kan det løses. -Gi deltagerne god kunnskap om de viktigste miljøsakene lokalt og nasjonalt

Målgruppe

Ungdom mellom 13 og 25 år, primært medlemmer i Natur og Ungdom

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Timer uten lærer: 1

Tema

Samferdsel, fornybar energi og lokalt miljøarbeid

Stikkord

Opplæring i miljøutfordringer innenfor samferdselssektoren i Agder, opplæring i hvorfor fornybar energi er viktig, opplæring i hvordan man jobber med lokale miljøproblemer.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, workshop, dialog og oppgaver

Problemstillinger

-Hvilke miljøutfordringer har vi innefor samferdselssektoren og hvordan kan disse løses? -hvorfor er fornybar energi en del av løsningen på klimaproblemet?

2. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema

Fornybar energi, samferdsel og lokalt miljøarbeid

Stikkord

Hvordan vi kan løse miljøproblemene innefor samferdselssektoren, hvordan vi kan få mer fornybar energi både lokalt og nasjonalt, hvordan vi kan nå ut til folk flest og politikere. Hvilke planer har vi videre, hvordan skal vi vinne miljøkampene våre?

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, oppgaver og dialog

Problemstillinger

-Hvordan kan vi få mer fornybar energi i Norge? -Hvordan kan vi få bedre kollektivtilbud i Agder?

Litteratur/materiell for deltakerne

-Natur og Ungdom har flere hefter med informasjon om samferdsel og fornybar energi -Aktivistens Håndbok (laget av Natur og Ungdom)

Krav til lærer/instruktør

-God kjennskap til Natur og Ungdoms arbeidsområder -god kjennskap til politisk arbeid -ha vært med på å arrangere kurs/seminarer i regi av Natur og Ungdom tidligere

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Instruktørene vil ta utgangspunkt i en del av Natur og Ungdoms eget kunnskapsmateriell, samt informasjon om de ulike miljøsakene i Agder og den politiske ståa i fylkene.

Opplegg for evaluering

Deltagerne vil få utdelt evalueringsskjema ved slutten av seminaret. Kursarrangørene vil i etterkan også evaluere seminaret seg imellom.