9663 Vårseminar for Aust- og Vest-Agder Natur og Ungdom

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

-Gi deltagerne god opplæring i samferdsel på Sørlandet; hva er problemet og hvordan kan det løses.
-Gi deltagerne god kunnskap om de viktigste miljøsakene lokalt og nasjonalt

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom mellom 13 og 25 år, primært medlemmer i Natur og Ungdom

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 6Timer uten lærer: 1
Tema
Samferdsel, fornybar energi og lokalt miljøarbeid

Stikkord
Opplæring i miljøutfordringer innenfor samferdselssektoren i Agder, opplæring i hvorfor fornybar energi er viktig, opplæring i hvordan man jobber med lokale miljøproblemer.

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, workshop, dialog og oppgaver

Problemstillinger
-Hvilke miljøutfordringer har vi innefor samferdselssektoren og hvordan kan disse løses? -hvorfor er fornybar energi en del av løsningen på klimaproblemet?

2. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 1
Tema
Fornybar energi, samferdsel og lokalt miljøarbeid

Stikkord
Hvordan vi kan løse miljøproblemene innefor samferdselssektoren, hvordan vi kan få mer fornybar energi både lokalt og nasjonalt, hvordan vi kan nå ut til folk flest og politikere. Hvilke planer har vi videre, hvordan skal vi vinne miljøkampene våre?

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, oppgaver og dialog

Problemstillinger
-Hvordan kan vi få mer fornybar energi i Norge? -Hvordan kan vi få bedre kollektivtilbud i Agder?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-Natur og Ungdom har flere hefter med informasjon om samferdsel og fornybar energi
-Aktivistens Håndbok (laget av Natur og Ungdom)
Instruktørene vil ta utgangspunkt i en del av Natur og Ungdoms eget kunnskapsmateriell, samt informasjon om de ulike miljøsakene i Agder og den politiske ståa i fylkene.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

-God kjennskap til Natur og Ungdoms arbeidsområder
-god kjennskap til politisk arbeid
-ha vært med på å arrangere kurs/seminarer i regi av Natur og Ungdom tidligere

Avsluttende prøve/eksamen

Deltagerne vil få utdelt evalueringsskjema ved slutten av seminaret. Kursarrangørene vil i etterkan også evaluere seminaret seg imellom.