9662 4H Matskoleinstruktør

Mål

Opplæring i hvordan en skal gjennomføre en 4H Matskole

Målgruppe

Ungdommer og voksne som skal arrangere 4H Matskole.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

4H Matskole er et ferietilbud for barn mellom 8-12 år. Det er et opplegg som tar utgangspunkt i mat og aktivitet. Instruktørene skal på dette kurset gjennomgå permen, lage timeplan, skrive søknader etc. Første del er på 4H storkurs, med instruktør. Andre del er egenstudie med bistand fra 4H kontoret i fylket.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Fellessamling med introduksjon av emne

Stikkord

Lage innbydelse, planlegge hvor og når skolen skal avholdes

Arbeidsform og gjennomføring

Planlegging og diskusjon

Problemstillinger

Hva må til for å lykkes med 4H matskole?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Kurs

Stikkord

Søknad til bidragsytere. Kontakt med deltakere, påmelding, timeplan med hva som skal lages og hva aktiviteter som skal tilbys. Hvem kan hjelpe? Kartlegge produsenter og bedrifter som kan besøkes. Mat på bål

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis

Problemstillinger

Hvordan markedsføre 4H Matskole godt nok slik at der blir nok påmeldte?

3. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 4

Tema

Etterarbeid, sette teorien ut i praksis.

Stikkord

Sende søknader, kontakte skole, bedrifter, lokale ressurser. Klargjøring

Arbeidsform og gjennomføring

Skriftlige og muntlige henvendelser. Hjelp fra 4H i fylket. Telefon og e-post

Problemstillinger

Får en nok bistand til at 4H Matskole kan gjennomføres?

4. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 4

Tema

Etterarbeid, sette teorien fra 1 og 2 samling ut i praksis

Stikkord

Bestille materiell, oppskriftshefter og forklær. Levere påmeldingskjema ut til aktuelle deltakere

Arbeidsform og gjennomføring

Skriftlige og muntlige henvendelser. Hjelp fra 4H i fylket. Telefon og e-post

Problemstillinger

Nok påmeldte. En trenger minimum 10 stk.

Litteratur/materiell for deltakerne

4H Matskoleperm laget av 4H Rogaland i 2007, oppdateres av 4H Norge fra 2010

Krav til lærer/instruktør

Ha gjennomført 4H Matskole som instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Oppskriftshefter fra opplysningskontoret for; melk, kjøtt etc

Opplegg for evaluering

Evaluering på felles skjema etter del 1. Ellers en total evaluering etter at skolen er arrangert.