9662 4H Matskoleinstruktør

Godkjent for 8–19 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Opplæring i hvordan en skal gjennomføre en 4H Matskole

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdommer og voksne som skal arrangere 4H Matskole.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Fellessamling med introduksjon av emne

Stikkord
Lage innbydelse, planlegge hvor og når skolen skal avholdes

Arbeidsform og gjennomføring
Planlegging og diskusjon

Problemstillinger
Hva må til for å lykkes med 4H matskole?

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Kurs

Stikkord
Søknad til bidragsytere. Kontakt med deltakere, påmelding, timeplan med hva som skal lages og hva aktiviteter som skal tilbys. Hvem kan hjelpe? Kartlegge produsenter og bedrifter som kan besøkes. Mat på bål

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

Problemstillinger
Hvordan markedsføre 4H Matskole godt nok slik at der blir nok påmeldte?

3. samling
Timer med lærer: 1Timer uten lærer: 4
Tema
Etterarbeid, sette teorien ut i praksis.

Stikkord
Sende søknader, kontakte skole, bedrifter, lokale ressurser. Klargjøring

Arbeidsform og gjennomføring
Skriftlige og muntlige henvendelser. Hjelp fra 4H i fylket. Telefon og e-post

Problemstillinger
Får en nok bistand til at 4H Matskole kan gjennomføres?

4. samling
Timer med lærer: 1Timer uten lærer: 4
Tema
Etterarbeid, sette teorien fra 1 og 2 samling ut i praksis

Stikkord
Bestille materiell, oppskriftshefter og forklær. Levere påmeldingskjema ut til aktuelle deltakere

Arbeidsform og gjennomføring
Skriftlige og muntlige henvendelser. Hjelp fra 4H i fylket. Telefon og e-post

Problemstillinger
Nok påmeldte. En trenger minimum 10 stk.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

4H Matskoleperm laget av 4H Rogaland i 2007, oppdateres av 4H Norge fra 2010
Oppskriftshefter fra opplysningskontoret for; melk, kjøtt etc

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ha gjennomført 4H Matskole som instruktør

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering på felles skjema etter del 1. Ellers en total evaluering etter at skolen er arrangert.

Utfyllende opplysninger

4H Matskole er et ferietilbud for barn mellom 8-12 år. Det er et opplegg som tar utgangspunkt i mat og aktivitet. Instruktørene skal på dette kurset gjennomgå permen, lage timeplan, skrive søknader etc. Første del er på 4H storkurs, med instruktør. Andre del er egenstudie med bistand fra 4H kontoret i fylket.