9659 Trafikkteori og praktisk kjøring

Mål:

Gi deltakerne et grunnlag for videre trafikkopplæring

Målgruppe:

Deltakere på 4H storkurs - fra 16 år

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fellessamling og presentasjon av kurset

Stikkord:

Mål og forventninger. De ulike førerkortklassene. Risiko og ulykker

Arbeidsform:

Forelesning og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan fungerer dagens trafikkopplæring?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Kurs

Stikkord:

Risiko, ulykker, skilt, motorveg, særlige hensyn, info om øvelseskjøring, praktisk kjøring

Arbeidsform:

Samarbeidsaktivitet, praktisk trening med veiledning, forelesning

Problemstillinger:

Hva kjennetegner en dyktig sjåfør?

3. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utstilling av kursarbeid

Stikkord:

Fortelle andre om kurset

Arbeidsform:

Utstilling og demonstrasjon

Problemstillinger:

Hva var kjekt / lærerikt?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Offentlig godkjent kjørelærer

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Felles evaluering for hele helga, hvor spørsmål om kurset inngår