9659 Trafikkteori og praktisk kjøring

Godkjent for 8–11 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne et grunnlag for videre trafikkopplæring

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere på 4H storkurs - fra 16 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Fellessamling og presentasjon av kurset

Stikkord:

  • Mål og forventninger.
  • De ulike førerkortklassene.
  • Risiko og ulykker

Arbeidsform:
Forelesning og diskusjon

Problemstillinger:
Hvordan fungerer dagens trafikkopplæring?

2. samling
TmL: 7
Tema:
Kurs

Stikkord:
Risiko, ulykker, skilt, motorveg, særlige hensyn, info om øvelseskjøring, praktisk kjøring

Arbeidsform:
Samarbeidsaktivitet, praktisk trening med veiledning, forelesning

Problemstillinger:
Hva kjennetegner en dyktig sjåfør?

3. samling
TuL: 2
Tema:
Utstilling av kursarbeid

Stikkord:
Fortelle andre om kurset

Arbeidsform:
Utstilling og demonstrasjon

Problemstillinger:
Hva var kjekt / lærerikt?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Offentlig godkjent kjørelærer

Avsluttende prøve/eksamen

Felles evaluering for hele helga, hvor spørsmål om kurset inngår

Utfyllende opplysninger

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer