9657 Kokker i friluft

Godkjent for 4–11 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære deltakerne om matlaging ute. Forskjellige retter som ikke er så vanlige på tur.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere på 4H storkurs, fra 12 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Fellessamling og introduksjon av kurset.

Stikkord:
Bli kjent. Teori innendørs. Hva må en ha av klær og utstyr for at kokker i friluft skal bli vellykket?

Arbeidsform:
Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:
Har alle det en trenger av utstyr? Må en tilrettelegge spesielt med tanke på funksjonsnedsetting eller matallergi?

2. samling
TmL: 7
Tema:
Matlaging utendørs

Stikkord:
Tenne bål. Lage mat i wok, på pinne og i gryte. Lære ved å gjøre.

Arbeidsform:
Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:
En må tenke på sikkerheten når en har bål ute i naturen. Har en kontoll over ilden? Slokningsutstyr? Førstehjelpsutstyr ved brannskader?

3. samling
TuL: 2
Tema:
Utstilling av kursarbeid med egenpresentasjon.

Stikkord:
Stille ut fra kurset, fortelle andre om hva en laget og hvordan. Smaksprøve?

Arbeidsform:
Utstilling og demonstrasjon

Problemstillinger:
Hva var kjekt / lærerikt?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kunne emne godt.

Avsluttende prøve/eksamen

Felles evalueringsskjema for hele helga, hvor spørsmål om kurset inngår.

Utfyllende opplysninger

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer.