9655 Slektsgransking

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset vil lære deltakaren korleis dei kan forske i ei slekt. Det er meininga å gje deltakaren bra nok innsyn og ferdigheiter til å kunne kartlegge minst 4 generasjonar bakover frå seg sjølv. Det er også tanken at kurset skal vekke interesse for lokalhistorie.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personar i alle aldrar som har lyst til å leite opp slekta.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Slektsforskning

Stikkord
Kvar finn vi informasjon i offentlege kjelder? Navnebruk og oppkallingsreglar

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing og aktiv bruk av Internett

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Slektsforskning

Stikkord
God innføring i dei mest brukte kjeldene; folketeljingar, kyrkjebøker osb Korleis søkje enklast i databasane på internett?

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og praktisk trening med Internett

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Slektsforskning

Stikkord
Enkel innføring i Gotisk skrift

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, og øving på dokument på nett

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Slektsforskning

Stikkord
Kvar finn vi dei andre kjeldene? -pantebøker, skrifteprotokollar, millitære rullar, fotosamlingar på internett, andre databasar

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Slektsforsking

Stikkord
Orientering om slektsdataprogram Øving

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Slektsforskning

Stikkord
Korleis registrere informasjon vi finn? Bruk av bygdebøker Avslutning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Internett Boka "Våre røtter", kapittel 1-4, og 6-9.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold