9655 Slektsgransking

Mål

Kurset vil lære deltakaren korleis dei kan forske i ei slekt. Det er meininga å gje deltakaren bra nok innsyn og ferdigheiter til å kunne kartlegge minst 4 generasjonar bakover frå seg sjølv. Det er også tanken at kurset skal vekke interesse for lokalhistorie.

Målgruppe

Personar i alle aldrar som har lyst til å leite opp slekta.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Slektsforskning

Stikkord

Kvar finn vi informasjon i offentlege kjelder? Navnebruk og oppkallingsreglar

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing og aktiv bruk av Internett

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Slektsforskning

Stikkord

God innføring i dei mest brukte kjeldene; folketeljingar, kyrkjebøker osb Korleis søkje enklast i databasane på internett?

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og praktisk trening med Internett

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Slektsforskning

Stikkord

Enkel innføring i Gotisk skrift

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, og øving på dokument på nett

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Slektsforskning

Stikkord

Kvar finn vi dei andre kjeldene? -pantebøker, skrifteprotokollar, millitære rullar, fotosamlingar på internett, andre databasar

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Slektsforsking

Stikkord

Orientering om slektsdataprogram Øving

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Slektsforskning

Stikkord

Korleis registrere informasjon vi finn? Bruk av bygdebøker Avslutning

Litteratur/materiell for deltakerne

Internett Boka "Våre røtter", kapittel 1-4, og 6-9.