9645 Fotball

Godkjent for 8–11 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Ferdighetstrening med fotball. Få nye tips til trening med og uten ball.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere på 4H storkurs - fra 12 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Fellessamling med introduksjon av kurset

Stikkord:
Fotball øvelser og instruksjoner

Arbeidsform:
Trening fysisk og teori

Problemstillinger:
Nivåforskjell på deltakerne

2. samling
TmL: 7
Tema:
Kurs. Opplæring i forskjellige teknikker

Stikkord:
Lære ved å gjøre

Arbeidsform:
Trening fysisk og teori

3. samling
TuL: 2
Tema:
Utstilling av kursarbeid med egen demonstrasjon

Stikkord:
Fortelle / vise andre som er på storkurs hva de har lært på fotball kurset

Arbeidsform:
Utstilling / demonstrasjon

Problemstillinger:
Hva var kjekt / lærerikt

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kunne emne godt

Avsluttende prøve/eksamen

Felles evaluering for hele helga, hvor spørsmål om emne inngår

Utfyllende opplysninger

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer