9613 Dronningavlskurs.

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

En teoretisk og praktisk opplæring i dronningavl. Kursdeltakeren skal på slutten av kurset ha lært og fått avlet sine egne dronninger.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Birøktere som har noe erfaring med bier og ønsker å planlegge dronningfornyelse i egen bigård.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Dronene, Dronningen, avlsmetoder, reinavel.

Stikkord
Gode droner, nok droner, hvordan bygge opp en god sellebygger, trekk eller foring av sellebyggeren kontroll på at sellebyggeren ikke drar ut seller på egne larver. Plassering av mat, pollen og forseglet yngel. Tillaging av avleggere, parekasetter og innføring av dronninger.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning i klasserom.

Problemstillinger
Nok droner, gamle nok droner (kjønnsmodne) sterk sellebygger, nok mat og et godt trekk i sellebygger perioden. At dronningene blir plassert på parrestasjon for at det skal bli reinavl.

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Oppbygging av en god sellebygger

Stikkord
Det blir lagd en sellebygger der mat, pollen og yngel blir plassert i kuben. Vi tilfører unge bier og fjerner dronningen i kuben. Det skal senere kontrolleres for dronningseller (uønska seller)

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid i bikuben

Problemstillinger
Skal velge en sterk kube som sellebygger, tilføre unge bier, sørg for at det er nok mat og pollen.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Omlarving.

Stikkord
Ha egen ramme med sellekopper til omlarvingen. Demonstrere henting av larver fra ramme i bikuben med omlarvingsnål og plassere disse i sellekopper. Informasjon om transport hjem og plasering av sellekoppramme i sellebyggeren.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid med klekte larver fra bifolket.

Problemstillinger
Sørge for rett håndtering av larvene, sørge for at de ikke tørker, at de blir plassert i sellebyggeren så snart som mulig.

4. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Tillaging av avlegger og befolking av parekasetter.

Stikkord
Oppbygging av avleggere 1 og 2 delinger, parrekasetter og innføring av dronningseller. Sørge for at de nye bisamfunnene har nok mat og at dronningsellene blir behandlet skånsomt.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid med avleggerer og parekasetter.

Problemstillinger
For befolking av avleggere og kassetter må vi ha unge bier, det må derfor i forkant være flyttet opp yngel over gitteret, rammer med bier må kontrolleres, dronningen må ikke følge med.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lærebok i Dronningavl av Ansgar Kristian Stigen
Stigens Lærebok i Dronningavl.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

God erfaring fra biavl. Som eksempel til dette kurset: Kirsten Homme og Kai Joachim Brattestå. Kirsten har drevet med bier i 17-18 år, deltatt på dronningavlskurs og avlet egne dronninger. Kai har drevet med bier i12-15 år, testvert for Norges Birøkterlag og avlet egne dronninger.

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering etter hver kurskveld og en evaluering av hele kurset etter kursslutt.

Utfyllende opplysninger

Kurset er lagt opp på 14 timer derav 3 timer teori.