9610 Stølssamling med ysting og kinning

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om ysting og kinning, tradisjonsteknikker og krav til produksjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for ysting og kinning

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Ysting og kinning

Stikkord
Pultostysting, surprimkoking, Valdrestradisjoner, lokaliteter

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag med praktisk visning og deltakelse

Problemstillinger
Lære ysting av pultost. Se på hva som kreves av utstyr og lokaliteter.

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Ysting

Stikkord
Presset ost, brunostkoking, utstyr, lagring, lokaliteter

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag med praktisk visning og deltakelse

Problemstillinger
Lære ysting av pressete ost. Se på hva som kreves av utstyr og lokaliteter.Krav fra Mattilsynet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold