9605 Dronningfornyelse i produksjonbifolk

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Dronninginnføring. Unge dronninger i bifolkene gir økt produksjon i bigården. Gi innføring i viktige prinsipper og metoder vi kan bruke.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er beregnet på alle birøktere og forutsetter at deltakerne har noe erfaring i stell av bier og er kjent med begreper innen utstyr og teknikk

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Forsendelse og behandling av unge dronninger.

Stikkord:

 • Krav til - og bruk av forsendelsesbur.
 • Merking av dronninger, teknikk og utstyr.

Arbeidsform:
Teori og praksis.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Forberedelser i bigården og nødvendig materiell.

Stikkord:

 • Avgjørende miljøfaktorer i bifolket.
 • Forberedelser av bifolket i forbindelse med ulike innføringsmetoder.
 • Ulike innføringsbur, konstruksjon og bruk.

Arbeidsform:
Teori og praksis.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Anbefalte innføringsmetoder.

Stikkord:

 • Påtrykksbur og parekassett.
 • Ulik sammensetning og tillaging av yngelavleggere.
 • Tilpassing og kombinasjon av innføringsmetoder.

Arbeidsform:
Teori og praksis.

4. samling
TmL: 3
Tema:
Tillaging og overvintring av reservedronninger.

Stikkord:

 • Materiellbehov og ulike løsninger.
 • Reservebifolkets størrelse og tillaging.
 • Tiltak i forbindelse med overvintring.
 • Bruk avreservedronninger og -bifolk om våren.

Arbeidsform:
Teori og praksis.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne og lærer/instruktør:

 • Kursbok: A.K. Stigen (2000) "Lærebok i dronningavl".

 • Tilleggslitteratur: "Birøkteren" nr. 6/98, side 192-193. F.Ruttner (1985): "Dronningavl". Bestilles gjennom Honningcentralen A/L.
 • DVD: "Innføring av dronninger".

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold