9605 Dronningfornyelse i produksjonbifolk

Mål:

Dronninginnføring. Unge dronninger i bifolkene gir økt produksjon i bigården. Gi innføring i viktige prinsipper og metoder vi kan bruke.

Målgruppe:

Kurset er beregnet på alle birøktere og forutsetter at deltakerne har noe erfaring i stell av bier og er kjent med begreper innen utstyr og teknikk

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Forsendelse og behandling av unge dronninger.

Stikkord:

- Krav til - og bruk av forsendelsesbur.

- Merking av dronninger, teknikk og utstyr.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Forberedelser i bigården og nødvendig materiell.

Stikkord:

- Avgjørende miljøfaktorer i bifolket.

- Forberedelser av bifolket i forbindelse med ulike innføringsmetoder.

- Ulike innføringsbur, konstruksjon og bruk.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Anbefalte innføringsmetoder.

Stikkord:

- Påtrykksbur og parekassett.

- Ulik sammensetning og tillaging av yngelavleggere.

- Tilpassing og kombinasjon av innføringsmetoder.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Tillaging og overvintring av reservedronninger.

Stikkord:

- Materiellbehov og ulike løsninger.

- Reservebifolkets størrelse og tillaging.

- Tiltak i forbindelse med overvintring.

- Bruk avreservedronninger og -bifolk om våren.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kursbok: A.K. Stigen (2000) "Lærebok i dronningavl".

Tilleggslitteratur: "Birøkteren" nr. 6/98, side 192-193. F.Ruttner (1985): "Dronningavl". Bestilles gjennom Honningcentralen A/L.

DVD: "Innføring av dronninger".

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Se Litteratu/materiell for deltakerne.

Opplegg for evaluering: