9599 Norsk Kaninavlsforbunds utstillingsprogram

Godkjent for 8–12 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å få med så mange som mulig innen hver av NKFs lokale foreninger til å gjøre seg kjent med utstillingsprogrammet, da dette vil lette arbeidet for hver forening/utstillingsarrangør, og at flest mulig av medlemmene behersker og kjenner til programmet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle av NKFs tilsluttede foreninger og lag.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Gjennomgang av utstillingsprogrammets muligheter.

Stikkord:
Brukermanualens kapittel, 1-4 legges for det meste til grunn i innledningen.

Arbeidsform:
Teoretisk gjennomgang av brukermanualen, samt noe undervisning på PC.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Inntasting av påmeldte dyr

Stikkord:
Forberede inntasting, gjennomføring/kontroll av inntasting, fordelinger, herav klasser, dommerfordeling, lage katalog, osv. Brukermanualens kapittel 5 - 11

Arbeidsform:
Arbeid og undervisning på PC

3. samling
TmL: 4
Tema:
Bruk av programmet under utstillingen

Stikkord:
Inntasting av hvert dyrs bedømmelsesresultat. Utkjøring av ferdig katalog og premielister. Brukermanualens kapittel 12 - 15

Arbeidsform:
Arbeid og undervisning på PC

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • En må ha tilgang til PC med "vanlig/normal" programvare, men, inkludert Microsoft Office Access 2003
  • Egen brukermanual (denne lastes ned fra NKFs hjemmeside)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha vært bruker og ha kjennskap til utstillingsprogrammet.

Avsluttende prøve/eksamen

Eventuelle merknader meldes til NKFs Datautvalg.