9599 Norsk Kaninavlsforbunds utstillingsprogram

Mål:

Å få med så mange som mulig innen hver av NKFs lokale foreninger til å gjøre seg kjent med utstillingsprogrammet, da dette vil lette arbeidet for hver forening/utstillingsarrangør, og at flest mulig av medlemmene behersker og kjenner til programmet.

Målgruppe:

Alle av NKFs tilsluttede foreninger og lag.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

En må ha tilgang til PC med "vanlig/normal" programvare, men, inkludert Microsoft Office Access 2003

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Gjennomgang av utstillingsprogrammets muligheter.

Stikkord:

Brukermanualens kapittel, 1-4 legges for det meste til grunn i innledningen.

Arbeidsform:

Teoretisk gjennomgang av brukermanualen, samt noe undervisning på PC.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Inntasting av påmeldte dyr

Stikkord:

Forberede inntasting, gjennomføring/kontroll av inntasting, fordelinger, herav klasser, dommerfordeling, lage katalog, osv. Brukermanualens kapittel 5 - 11

Arbeidsform:

Arbeid og undervisning på PC

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Bruk av programmet under utstillingen

Stikkord:

Inntasting av hvert dyrs bedømmelsesresultat. Utkjøring av ferdig katalog og premielister. Brukermanualens kapittel 12 - 15

Arbeidsform:

Arbeid og undervisning på PC

Litteratur/materiell for deltakerne:

Egen brukermanual (denne lastes ned fra NKFs hjemmeside)

Krav til lærer/instruktør:

Må ha vært bruker og ha kjennskap til utstillingsprogrammet.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Eventuelle merknader meldes til NKFs Datautvalg.