9590 Sopp: Utdanning av soppsakkyndige

Godkjent for 30–50 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter gjennomgått kurs kunne fremstille seg til Prøve for soppsakkyndige.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Først og fremst de som ønsker å avlegge Prøve for soppsakkyndige.

Innhold

1. samling

TmL: 3
Tema:
Hvilke forkunnskaper har kursdeltakerne? Soppenes hovedgrupper. Rørsopper.

Stikkord:
Hvilke soppgrupper er pensum. Morfologi/anatomi/økologi (sidene 6-9 i kompendiet). Rørsopper (18-29). Orientering om neste dags ekskursjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesninger og demonstrasjon av frisk materiale.

Problemstillinger:
Rørsopper og matverdi.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Ekskursjon.

Stikkord:
Vekt på innsamling av rørsopper, kremler, risker og fluesopper.

Arbeidsform og gjennomføring:
Ekskursjon

3. samling
TmL: 4
TuL: 1
Tema:
Sortering av innsamlet materiale. Generelt om skivesopper. Inndeling etter sporepulverfarge. Slektene kremler, risker og fluesopper.

Stikkord:
Generelt om skivesopper (10-16), kremler (30-32), risker (33-39), fluesopper (40-44). Orientering om neste dags ekskursjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Sortering av eget materiale, bestemmelsesøvelser. Forelesninger og demonstrasjon av friskt materiale.

Problemstillinger:
Matverdi hos kremler, risker og fluesopper. Hva skiller kremler og risker? Bruk av "kremleprøven". Giftige fluesopper.

4. samling
TmL: 3
TuL: 1
Tema:
Ekskursjon.

Stikkord:
Vekt på innsamling av hvitsporete slekter.

Arbeidsform og gjennomføring:
Ekskursjon.

5. samling
TmL: 4
TuL: 1
Tema:
Sortering av innsamlet materiale. Hvitsporete slekter som gjenstår.

Stikkord:
Parasollsopper (45-46), vokssopper (54-59), musseronger (60-71), seigsopper (nelliksopp 52), lakssopper (53), falsk kantarell (51), honningsopper (47), traktsopper (48-50).

Arbeidsform og gjennomføring:
Sortering av eget materiale, bestemmelsesøvelser. Forelesninger med demonstrasjon av friskt materiale.

Problemstillinger:
Hvilke sopper i det innsamlete materialet er spiselige, uspiselige, giftige?

6. samling
TmL: 3
Tema:
Rødsporete slekter, brunsporete slekter.

Stikkord:
Melsopper (72), rødsporesopper (73), skjermsopper (74), slørsopper inkl. rimsopp (78-81), reddiksopper (82), trevlesopper (83-84), skjellsopper (75-76), pluggsopper (84-85), klokkehatter (flatklokkehatt 77). Informasjom om neste dags ekskursjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesninger og demonstrasjon av friskt materiale.

Problemstillinger:
Slektenes matverdi. Forvekslingsarter.

7. samling
TmL: 3
TuL: 1
Tema:
Ekskursjon.

Stikkord:
Innsamling av all sopp man finner. Hovedvekt på brunsporete og svartsporete slekter.

Arbeidsform og gjennomføring:
Ekskursjon.

8. samling
TmL: 4
TuL: 1
Tema:
Brunsporete slekter som gjenstår. Giftsopper og soppforgiftninger. Generelt om soppenes biologi.

Stikkord:
Hvite skivesopper - problematisk gruppe (116-117). Soppforgitninger (118-119).

Arbeidsform og gjennomføring:
Sortering av materiale., bestemmelsesøvelser. Forelesninger og demonstrasjon av friskt materiale.

Problemstillinger:
Våre farligste giftsopper. Hvordan unngå soppforgiftning.

9. samling
TmL: 4
Tema:
Svartsporete slekter. Kantareller/trompetsopper/klubbesopper/piggsopper. Røyksopper.

Stikkord:
Sjampinjoner (86-89), kragesopper (90-91), lurveblekksopper/skjellblekksopper (92-93), sleipsopper/rabarbrasopp (94-95), svovelsopper (96-97), kantareller/trompetsopper (98-100), matpiggsopper (102-103), storpigger (104), korallsopper (105-107), fåresopper (110-101), røyksopper (108-110).

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesninger og demonstrasjon av friskt materiale.

Problemstillinger:
Hva skiller sjampinjoner og hvite fluesopper? Matverdi hos sjampinjonger.

10. samling
TmL: 3
TuL: 1
Tema:
Morkler og begersopper. Dyrkede og importerte sopper. Oppsummering. Stor sopp-prøve. Orientering om Prøve for soppsakkyndige.

Stikkord:
Morkler (111-113), begersopper (113). Dyrkede og importerte sopper (114-115).

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesninger og demonstrasjon av frikst materiela. Gjennomgang av den store sopp-prøven.

Problemstillinger:
Giftige og spiselige morkler. Hvordan opptre som soppkontrollør?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere:
- Litteratur/materiell for deltakerne: I forbindelse med revisjon av kursplanen vil vi også gå gjennom relevant litteratur og gi anbefalinger ut fra det som til enhver tid er tilgjengelig på markedet. Kjernen i kurset vil likevel alltid være siste utgave av vårt eget kompendium: • Kurs for utdannelse av soppsakkyndige, Kolbjørn Mohn Jenssen og Anna-Elis Torkelsen (2018) ISBN 978-82-991311-7-9.
- Kompendiet kan bestilles fra våre nettsider. https://soppognyttevekster.no/butikk/
- I tillegg finnes en mappe på nettet der vi samler annet materiell, der du kan laste ned oppdaterte versjoner: • Powerpoint-presentasjon for kursleder • Pensumliste til Prøve for soppsakkyndige samt diverse • Retningslinjene for Prøve for soppsakkyndige
- Inntil videre ligger denne mappen på https://www.dropbox.com/sh/5prxv81wd2s8fln/AABf5wwNOaijMx5ERfVAeioqa?dl=0

For lærer/instruktør:
se utfyllende opplysninger.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Gjennomført kurs for kursledere - soppakkyndige (kurs 1342) eller dokumentert relevant kursledererfaring.

Utfyllende opplysninger

Kurset er et 40 timers kurs som holdes over to helger eller som ukeskurs (søndag-lørdag). Først ett år etter gjennomgått kurs kan Prøve for soppsakkyndige avlegges.
NSNF er i gang med en revidering av retningslinjene for dette kurset. Be derfor om oppdaterte opplysninger om du ønsker å publisere ditt kurs før slutten av februar. Mvh daglig leder Pål Karlsen pal@soppognyttevekster.no tlf nr 932 24377

Litteratur lærer/insturktør:
Funga Nordica, bind 1-2. Henning Knudsen & Jan Vesterholt (eds). 2012, ISBN 978-87-983961-3-0\ Pilze der Schwei

Studieplanen beskriver nå flere samlinger, men den kan også organiseres som dags- eller helgekurs.