9545 Bueskyting

Mål:

Lære å håndtere våpen, skyteteknikk, sikkerhet, ol.

Målgruppe:

Deltakere på fylkesleir i Buskerud 4H

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Et spennende kurs for den som vil lære mer om bueskyting. Deltakerne lærer å håndtere et våpen, får innføring i skyteteknikker, lærer om utstyr som er nødvendig, samt hvilke sikkerhetsregler som må ivaretas. Et kurs for de som ønsker varierte aktiviteter utendørs.

Stikkord:

Konsentrasjon, pusteteknikk, skyteteknikk, styrke, våpen, friluftsliv.

Arbeidsform og gjennomføring:

Noe teori i forhold til utstyr, sikkerhet, etc. Ellers praktiske skyteøvelser utendørs.

Problemstillinger:

Hva har buens historie betydd i tidligere kulturer, og hva betyr den i dag?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

På kursets andre samling vil deltakerne få praktisere det de har lært. Vi prøver å skyte på blink og på bevegelige mål.

Stikkord:

Skyteøvelser, skytekonkurranse.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk. Deltakerne for praktisere det de har lært. Kanskje gjennom en turnering.

Problemstillinger:

Bueskuting som hobby, konkurranse, rekreasjon eller jakt?

Krav til lærer/instruktør:

For å ivareta sikkerheten kreves profesjonelle instruktører. Instruktør holder utstyr.