9545 Bueskyting

Godkjent for 8–12 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å håndtere våpen, skyteteknikk, sikkerhet, ol.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere på fylkesleir i Buskerud 4H

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:

  • Et spennende kurs for den som vil lære mer om bueskyting.
  • Deltakerne lærer å håndtere et våpen, får innføring i skyteteknikker, lærer om utstyr som er nødvendig, samt hvilke sikkerhetsregler som må ivaretas.
  • Et kurs for de som ønsker varierte aktiviteter utendørs.

Stikkord:
Konsentrasjon, pusteteknikk, skyteteknikk, styrke, våpen, friluftsliv.

Arbeidsform og gjennomføring:

  • Noe teori i forhold til utstyr, sikkerhet, etc.
  • Ellers praktiske skyteøvelser utendørs.

Problemstillinger:
Hva har buens historie betydd i tidligere kulturer, og hva betyr den i dag?

2. samling
TmL: 6
Tema:

  • På kursets andre samling vil deltakerne få praktisere det de har lært.
  • Vi prøver å skyte på blink og på bevegelige mål.

Stikkord:
Skyteøvelser, skytekonkurranse.

Arbeidsform og gjennomføring:

  • Praktisk.
  • Deltakerne for praktisere det de har lært.
  • Kanskje gjennom en turnering.

Problemstillinger:
Bueskuting som hobby, konkurranse, rekreasjon eller jakt?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Instruktør holder utstyr.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

For å ivareta sikkerheten kreves profesjonelle instruktører.