9511 Paintball

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

La deltakerne få en innføring i paintball. Gjøre erfaringer når det gjelder samarbeid, strategier og tillit i et lagspill.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere på Storkurs i 4H Buskerud 2008

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Paintball, teori og praksis.

Stikkord:
Sikkerhet, utstyr, regler, strategier, tips og råd. Innføring i bruk av utstyr, hvordan forholde seg til hverandre på banen. Noe praktisk innføring.

Arbeidsform:
Teori og praktisk

Problemstillinger:
Hva trengs av forberedelser før man går i gang med spillet? Hvordan ivareta sikkerheten for deltakerne? Hvorfor er det så viktig med strategier, samarbeid og tillitt til hverandre? Hvordan håndterer man utstyr som drakter, hjelmer og pistoler, og hvorfor er dette så viktig?

2. samling
TmL: 6
Tema:
Paintball, teori og praksis.

Stikkord:
Oppsummering. Praktisere teorien fra dag èn i en "kamp-situasjon". Tenke ut strategier og sette dette ut i praksis. Evaluering.

Arbeidsform:
Mest praktisk

Problemstillinger:
Er paintball bare gøy, eller ligger det et element av alvor i spillet? Hva skjer hvis man ikke følger spillereglene? Hva får dette av konsekvenser for en selv, medspillere og motspillere? Greier man seg alene på banen, eller er man faktisk avhengig av laget, strategien og reglene? Hvordan kan dette overføres til annet lagsarbeid?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren og hans hjelpere har stor erfaring. Paintball-oppleget er en del av tilbudet på en av 4H-gårdene i Buskerud.

Avsluttende prøve/eksamen

På banen etter endt kurs.