9421 Hestehold - en innføring

Godkjent for 8–12 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne får en innføring i de grunnleggende elementene for godt hestehold

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i hestehold

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:

 • Hva er godt hestehold?
 • Hestens adferd?

Stikkord:
Før lunsj, ca .3 timer:
Godt hestehold: 

 • Forskrift om hestehold. 
 • Hestens behov.

Hestens adferd:

 • Naturlig adferd for hesten.

Etter lunsj, ca. 3 timer:
Sykdommer/helse:

 •  Enkelt om anatomi.
 • De mest vanlige sykdommene hos hest.
 • "Ingen hov ingen hest" (enkel teori om hovstell). 
 • Hestemassasje.

Arbeidsform:
Teori og praksis med forelesning og veiledning

2. samling
TmL: 6
Tema:
Foring. Utstyr

Stikkord:
Før lunsj, ca. 3 timer:
Foring

 • Grunnleggende foringsteori.
 • Enkel forplanlegging.

Om fordøyelsessystemet.

 • Ulike formidler.
 • Foring av ulike typer hester.

Etter lunsj, ca. 3 timer:
Utstyr:

 • Viktigheten av riktig utstyr.
 • Å se at utstyret passer.

Arbeidsform:
Teori og praksis med forelesning og veiledning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold