9421 Hestehold - en innføring

Mål:

Deltakerne får en innføring i de grunnleggende elementene for godt hestehold

Målgruppe:

Alle som er interessert i hestehold

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Hva er godt hestehold? Hestens adferd?

Stikkord:

Før lunsj, ca .3 timer: Godt hestehold: - Forskrift om hestehold. - Hestens behov.

Hestens adferd: - Naturlig adferd for hesten.

Etter lunsj, ca. 3 timer: Sykdommer/helse: - Enkelt om anatomi. - De mest vanlige sykdommene hos hest. - "Ingen hov ingen hest" (enkel teori om hovstell). - Hestemassasje.

Arbeidsform:

Teori og praksis med forelesning og veiledning

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Foring. Utstyr

Stikkord:

Før lunsj, ca. 3 timer: Foring: - Grunnleggende foringsteori. - Enkel forplanlegging. Om fordøyelsessystemet. - Ulike formidler. - Foring av ulike typer hester.

Etter lunsj, ca. 3 timer: Utstyr: - Viktigheten av riktig utstyr. - Å se at utstyret passer.

Arbeidsform:

Teori og praksis med forelesning og veiledning