9415 Hest/ridning

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om stell og håndtering av hest, sikkerhet og trygghet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H deltakere på leir.

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Deltakerne får en innføring i alle sider ved det å ha hest. Ved siden av daglig stell av hest vil det bli fokusert på sikkerhet og trygghet for både hest og rytter. Deltakerne vil bli delt inn i grupper etter erfaring og det vil bli mulighet for ridning, lonsjering og kjøring med hest.

Stikkord:
Stell, foring, rengjøring, ridning, sikkerhet, raser, ridehest, arbeidshest, travhest, hestens helse.

Arbeidsform og gjennomføring:
For det meste praktisk i stallen og ute i naturen.

Problemstillinger:
Hvordan beskrive en hest, hva heter de forskjellige kroppsdelene? Hva er viktig i forhold til mosjon, foring og ernæring?

2. samling
TmL: 6
Tema:
På kursets andre samling rir vi på tur. Tidligere erfaring med hest vil være avgjørende for valg av hest, terreng og turens lengde.

Stikkord:
Ut på tur.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk utendørs.

Problemstillinger:
Hvilke hesteraser egner seg til de forskjellige aktiviteter? Hva må den enkelte deltaker ta hensyn til ved valg av hest, terreng, sikkerhet, etc.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

For å ivareta sikkerheten kreves profesjonelle instruktører.