9415 Hest/ridning

Mål:

Lære om stell og håndtering av hest, sikkerhet og trygghet.

Målgruppe:

4H deltekere på leir.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Deltakerne får en innføring i alle sider ved det å ha hest. Ved siden av daglig stell av hest vil det bli fokusert på sikkerhet og trygghet for både hest og rytter. Deltakerne vil bli delt inn i grupper etter erfaring og det vil bli mulighet for ridning, lonsjering og kjøring med hest.

Stikkord:

Stell, foring, rengjøring, ridning, sikkerhet, raser, ridehest, arbeidshest, travhest, hestens helse.

Arbeidsform og gjennomføring:

For det meste praktisk i stallen og ute i naturen.

Problemstillinger:

Hvordan beskrive en hest, hva heter de forskjellige kroppsdelene? Hva er viktig i forhold til mosjon, foring og ernæring?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

På kursets andre samling rir vi på tur. Tidligere erfaring med hest vil være avgjørende for valg av hest, terreng og turens lengde.

Stikkord:

Ut på tur.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk utendørs.

Problemstillinger:

Hvilke hesteraser egner seg til de forskjellige aktiviteter? Hva må den enkelte deltaker ta hensyn til ved valg av hest, terreng, sikkerhet, etc.

Krav til lærer/instruktør:

For å ivareta sikkerheten kreves profesjonelle instruktører