9362 Linedance og swingkurs

Mål

Å lære barn og ungdom å ha det moro sammen i bevegelse til musikk. Å stimulere til uforpliktende og gledesspredende leik. Å bidra til at ungdommer danser sammen i hyggelige lag og at dette oppleves som positivt.

Målgruppe

Ungdommer over 14 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er delt opp i 2 bolker. En med linedance og en med swing.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Historikk verd. dans og da spesielt Linedance og Swing. Utbredelse og internasjonal aksept. Praktisk instruksjon til musikk.

Stikkord

Lære å bevege seg til musikk på amerikansk vis. Linedance er en type folkemusikk som er svært populær både i USA og i Europa. Ved å lære seg å danse får ungdom det dobbelt så morsomt i festlige lag. Det gjelder både for gutter og jenter. Mange fordeler ved å kunne danse - mindre bruk av alkohol - lettere for å "dra damer". Folkemusikkens historie og tradisjoner i Norge. Verdien av dans som mosjonsform. Glad person i en sunn kropp.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis går hånd i hånd. Kursinstruktør viser og rettleder underveis da kurset har forholdsvis få deltakere. Øvelse gjør mester.

Problemstillinger

Dans som kommunikasjonsform, uttrykksform og gledesspreder. Er det riktig at de som kan danse drikker mindre alkohol og har lettere for å unngå vanskeligheter av sosial karakter? Er dans en alternativ mosjonsform? Burde vi danse mer og hvordan kunne vi få det til i praksis?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Swing

Stikkord

Swing er en danseform som har svært sterke røtter og som blir stadig mer brukt også her i landet.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis (samme som ved 1. samling)

Problemstillinger

Det som er nevnt ovenfor gjelder også for 2. samling

Litteratur/materiell for deltakerne

Instruksjonshefte

Krav til lærer/instruktør

Må beherske begge danseformene. Må kunne lære bort sin kunnskap og inspirere kursdeltakerne til å utfordre se selv og slippe seg løs.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Ingen

Opplegg for evaluering

Det deles utspørreskjema ved kursets slutt.