9362 Linedance og swingkurs

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å lære barn og ungdom å ha det moro sammen i bevegelse til musikk. Å stimulere til uforpliktende og gledesspredende leik. Å bidra til at ungdommer danser sammen i hyggelige lag og at dette oppleves som positivt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdommer over 14 år

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Historikk verd. dans og da spesielt Linedance og Swing. Utbredelse og internasjonal aksept. Praktisk instruksjon til musikk.

Stikkord
Lære å bevege seg til musikk på amerikansk vis. Linedance er en type folkemusikk som er svært populær både i USA og i Europa. Ved å lære seg å danse får ungdom det dobbelt så morsomt i festlige lag. Det gjelder både for gutter og jenter. Mange fordeler ved å kunne danse - mindre bruk av alkohol - lettere for å "dra damer". Folkemusikkens historie og tradisjoner i Norge. Verdien av dans som mosjonsform. Glad person i en sunn kropp.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis går hånd i hånd. Kursinstruktør viser og rettleder underveis da kurset har forholdsvis få deltakere. Øvelse gjør mester.

Problemstillinger
Dans som kommunikasjonsform, uttrykksform og gledesspreder. Er det riktig at de som kan danse drikker mindre alkohol og har lettere for å unngå vanskeligheter av sosial karakter? Er dans en alternativ mosjonsform? Burde vi danse mer og hvordan kunne vi få det til i praksis?

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Swing

Stikkord
Swing er en danseform som har svært sterke røtter og som blir stadig mer brukt også her i landet.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis (samme som ved 1. samling)

Problemstillinger
Det som er nevnt ovenfor gjelder også for 2. samling

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Instruksjonshefte
Ingen

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må beherske begge danseformene. Må kunne lære bort sin kunnskap og inspirere kursdeltakerne til å utfordre se selv og slippe seg løs.

Avsluttende prøve/eksamen

Det deles utspørreskjema ved kursets slutt.

Utfyllende opplysninger

Kurset er delt opp i 2 bolker. En med linedance og en med swing.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.