9003 Dessert kurs - sjokolade

Mål:

Lære deltakerne om hvordan en lager desserter med sjokolade som basis

Målgruppe:

Deltakere på4H storkurs, fra 12 år

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fellessamling og introduksjon av kurset.

Stikkord:

Bli kjent med deltakere og instrukktør. Kartlegge ferdighet

Arbeidsform:

Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:

Er det noen som har noen form for matallergi? Hva trenger en av utstyr?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Lage desserter.

Stikkord:

Lære ved å gjøre. Sjokolademousse, is, brownie, konfekt.

Arbeidsform:

Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:

Varmt og kaldt kjøkkenarbeid. Holde fokus på arbeidsooppgaven slik at en unngår skader

3. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utstilling av kursarbeid med egenpresentasjon

Stikkord:

Stille ut fra kurset, fortelle andre hva som er laget og hvordan. Smaksprøve?

Arbeidsform:

Utstilling og demostrasjon

Problemstillinger:

Hva var kjekt / utfordrende

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Konditor

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Felles evalueringsskjema for hele helga. Hvor spørsmål om kurset inngår.