9003 Dessert kurs - sjokolade

Godkjent for 4–11 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære deltakerne om hvordan en lager desserter med sjokolade som basis

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere på4H storkurs, fra 12 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Fellessamling og introduksjon av kurset.

Stikkord:

  • Bli kjent med deltakere og instrukktør.
  • Kartlegge ferdighet

Arbeidsform:
Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:

  • Er det noen som har noen form for matallergi?
  • Hva trenger en av utstyr?

2. samling
TmL: 7
Tema:
Lage desserter.

Stikkord:

  • Lære ved å gjøre.
  • Sjokolademousse, is, brownie, konfekt.

Arbeidsform:
Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:

  • Varmt og kaldt kjøkkenarbeid.
  • Holde fokus på arbeidsooppgaven slik at en unngår skader

3. samling
TuL: 2
Tema:
Utstilling av kursarbeid med egenpresentasjon

Stikkord:

  • Stille ut fra kurset, fortelle andre hva som er laget og hvordan.
  • Smaksprøve?

Arbeidsform:
Utstilling og demostrasjon

Problemstillinger:
Hva var kjekt / utfordrende

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Konditor

Avsluttende prøve/eksamen

Felles evalueringsskjema for hele helga. Hvor spørsmål om kurset inngår.

Utfyllende opplysninger

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer