8967 Toving

Godkjent for 4–11 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • Lære grunnleggende ferdigheter med toving.
  • Lage sitteunderlag og blomster.
  • Forskjellige teknikker og fremgangsmåter

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere på 4H storkurs - fra 12 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Fellessamling og introduksjon om emne

Stikkord:

  • Bli kjent med deltakerne, instruktør og materialene.
  • Generelt om tove prinsipper

Arbeidsform:
Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:
Utstyr - hva trenger en?

2. samling
TmL: 7
Tema:
Kurs

Stikkord:

  • Lære ved å gjøre.
  • Deltakerne lager et sitteunderlag samt blomster

Arbeidsform:
Alene og sammen to og to.

Problemstillinger:
Nivåforskjell på deltakerne

3. samling
TuL: 2
Tema:
Utstilling av kursarbeid

Stikkord:
Stille ut fra kurset, fortelle andre om hva som er laget og hvordan

Arbeidsform:
Utstilling og demostrasjon

Problemstillinger:
Hva var kjekt - lærerikt - utfordrende?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kunne emne godt, holdt kurs før.

Avsluttende prøve/eksamen

Felles evaluering for hele kurshelga, hvor spørsmål om fagkurs inngår.

Utfyllende opplysninger

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer