8967 Toving

Mål:

Lære grunnleggende ferdigheter med toving. lage sitteunderlag og blomster. Forskjellige teknikker og fremgangsmåter

Målgruppe:

Deltakere på 4H storkurs - fra 12 år

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fellessamling og introduksjon om emne

Stikkord:

Bli kjent med deltakerne, instruktør og materialene. Generelt om tove prinsipper

Arbeidsform:

Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:

Utstyr - hva trenger en?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Kurs

Stikkord:

Lære ved å gjøre. Deltakerne lager et sitteunderlag samt blomster

Arbeidsform:

Alene og sammen to og to.

Problemstillinger:

Nivåforskjell på deltakerne

3. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utstilling av kursarbeid

Stikkord:

Stille ut fra kurset, fortelle andre om hva som er laget og hvordan

Arbeidsform:

Utstilling og demostrasjon

Problemstillinger:

Hva var kjekt - lærerikt - utfordrende?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Kunne emne godt, holdt kurs før.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Felles evaluering for hele kurshelga, hvor spørsmål om fagkurs inngår.