8956 Kaninbur

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om forskjellige typer av bygging bur

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

kanin-eiere/medlemmer

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Gjennomgang av tegninger/innkjøp av materiell

Stikkord
Typer tre, netting, størrelse bur (etasjebur), bursystem for uthus eller utebur, utstillingsbur

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk og praksis

Problemstillinger
Kostnad, praktiske løsninger, forståelse for hvilken burtype en skal velge

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Sammensetting/oppbygging av bursystemer

Stikkord
Klipping netting, maling av bura, dør- bunn- og taksystem

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis

Problemstillinger
Skillevegger i utstillingsbur, og/eller med flere burromstørrelser

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Gjennomgang av forskjellige burtyper

Stikkord
Kunne noe vært gjort bedre/annerledes ?

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis og teoretisk (evaluering)

Problemstillinger
Enklere opp og nedmontering? Enklere modeller med hensyn til rengjøring

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kaninhold (Landbruksforlaget) eller Kaniner (Wanning)
Det samme, ev. tegninger fra medlemsblader

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Snekkerkyndig og / eller god erfaring/innsikt i prkatiske bursystemer