8943 Lafting - videregående

Godkjent for 8–40 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakeren skal etter endt kurs kunne:

 • slipe og sette opp verktøy
 • ord og uttrykk som brukes i laftesammenheng
 • barke, høvle, pusse tømmerstokken og håndteringsteknikk
 • hogge og lafte sammen lafteknuten
 • merke og hogge til mosefaret (medrag)
 • lage og sette i styrepinner (dømlinger) i veggen
 • hogge og sage til vindusinnramming (beiteskier) for dør og vindusåpning
 • ned/innfelling av takåser og "Gauken"

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Privatpersoner, småbrukerlag, maskinringer, bondelag. Alle som har arbeidslyst og tålmodighet. Bør ha nybegynnerkurs/kjennskap til lafting.

Innhold

1. samling
TmL: 13
Tema:

 • Gjennomgå møteplan og arbeidsoppgaver
 • Se på arbeidsprosjektet og finne gruppesammensetning
 • Repetisjon av verktøybruk, merking, ord og uttrykk
 • Se på verktøy og bruken av dem. Muligheten at noen har verktøy som kan tas med, eventuelt muligheten til å få kjøpt. Besøk av forhandler av lafteutstyr.
 • Vedlikehold og behandling av verktøy
 • Valg av tømmer og utstyr
 • Repetisjon/instruksjon på utførelse av lafteknuter på vegger

2. samling
TmL: 13
Tema:

 • Fortsette med lafting under veiledning av vegger, og forberedelser til gavl/takkonstruksjon
 • Behandling av tømmerstokken som barking og pussing av åser, høvling av stokker til gavlvegger. Åser og "Åsknuter". Konstruksjon av takvinkel.

3. samling
TmL: 14
Tema:

 • Fortsettelse av innfelling av takåser og lafting av "Røstekabber" (gaveltrekanter). Sette inn styrepinner (Dømlinger) i vegger, merking og tilskjæring for innsetting av beiteski for dører og vinduer. Reinskjæring og tilpassing av beiteski til døra. Nedfelling av "Gauken" (toppåsen). Høvle til så det er klart til å legge rudpanel på taket.
 • Se på muligheten for restaurering av gamle bygninger, råd og tips ved restaurering.
 • Prosjektet avsluttes og ferdigstilles.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Eget kompendium tilpasset av kursinstruktør Nils Harald Martinsen.
 • Deltakerne må ta med arbeidsklær, tommestokk, blyant, bryne og tappejern (min. bredde 18 med mer), laftebile, skvulpjern (40-50 med mer). Eventuelt meddragsjern.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Inngående kunnskap om lafting, helst yrkeserfaring.

Utfyllende opplysninger

Arbeidsmåte under samlingene: Alt er bundet opp mot teoretiske/praktiske arbeidsoppgaver. Det er vanskelig å disponere tiden nøyaktig, det beror på aktivitet/interesse, antall deltakere og hvilket byggeprosjekt vi velger.

Kurset gjennomføres over 3 helger.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.