8943 Lafting - videregående

Mål:

Kursdeltakeren skal etter endt kurs kunne:
- slipe og sette opp verktøy
- ord og uttrykk som brukes i laftesammenheng
- barke, høvle, pusse tømmerstokken og håndteringsteknikk
- hogge og lafte sammen lafteknuten
- merke og hogge til mosefaret (medrag)
- lage og sette i styrepinner (dømlinger) i veggen
- hogge og sage til vindusinnramming (beiteskier) for dør og vindusåpning
- ned/innfelling av takåser og "Gauken"

Målgruppe:

Privatpersoner, småbrukerlag, maskinringer, bondelag. Alle som har arbeidslyst og tålmodighet. Bør ha nybegynnerkurs/kjennskap til lafting.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eentuelt:

Arbeidsmåte under samlingene: Alt er bundet opp mot teoretiske/praktiske arbeidsoppgaver. Det er vanskelig å disponere tiden nøyaktig, det beror på aktivitet/interesse, antall deltakere og hvilket byggeprosjekt vi velger.

Kurset gjennomføres over 3 helger.

1. samling

Timer med lærer: 13

Tema:

- Gjennomgå møteplan og arbeidsoppgaver
- Se på arbeidsprosjektet og finne gruppesammensetning
- Repetisjon av verktøybruk, merking, ord og uttrykk
- Se på verktøy og bruken av dem. Muligheten at noen har verktøy som kan tas med, eventuelt muligheten til å få kjøpt. Besøk av forhandler av lafteutstyr.
- Vedlikehold og behandling av verktøy
- Valg av tømmer og utstyr
- Repetisjon/instruksjon på utførelse av lafteknuter på vegger

2. samling

Timer med lærer: 13

Tema:

- Fortsette med lafting under veiledning av vegger, og forberedelser til gavl/takkonstruksjon
- Behandling av tømmerstokken som barking og pussing av åser, høvling av stokker til gavlvegger. Åser og "Åsknuter". Konstruksjon av takvinkel.

3. samling

Timer med lærer: 14

Tema:

- Fortsettelse av innfelling av takåser og lafting av "Røstekabber" (gaveltrekanter). Sette inn styrepinner (Dømlinger) i vegger, merking og tilskjæring for innsetting av beiteski for dører og vinduer. Reinskjæring og tilpassing av beiteski til døra. Nedfelling av "Gauken" (toppåsen). Høvle til så det er klart til å legge rudpanel på taket.
- Se på muligheten for restaurering av gamle bygninger, råd og tips ved restaurering.
- Prosjektet avsluttes og ferdigstilles.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Eget kompendium tilpasset av kursinstruktør Nils Harald Martinsen.
Deltakerne må ta med arbeidsklær, tommestokk, blyant, bryne og tappejern (min. bredde 18 med mer), laftebile, skvulpjern (40-50 med mer). Eventuelt meddragsjern.

Krav til lærer/instruktør:

Inngående kunnskap om lafting, helst yrkeserfaring.