8901 Mekking

Mål

Gi deltakerne kunnskaper/ ferdigheter med tanke på å kunne reparere og vedlikeholde ulike maskiner og kjøretøy.

Målgruppe

Ungdom i alderen 13-18 år med interesse for mekking.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Studieplanen er en rammeplan/mal for en mulig måte å legge opp kurset på. Mer detaljert planlegging vil være nødvendig - alt etter sammensetning av ferdigheter i gruppen, antall deltakere og sikkerhet. Deltakere og kursarrangører må bli enige om et opplegg ut fra lokale forhold

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Teori rundt mekking, ulike verktøy mm

Stikkord

Arbeidsmiljø, verneutstyr, sikkerhetsregler, ulike sjekkpunkter på redskap/kjøretøy, generelt vedlikeholdsteori.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk innføring

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktisk mekking

Stikkord

Deltakerne får se på ulike redskaper, kjøretøy og verktøy, dagen benyttes til praktiske øvelser på ulike gjenstander.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk innføring og mye praktisk øvelse

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Repetisjon og diskusjon rundt ulike hovedtema, praktiske øvelser

Stikkord

Tips for vanskelige situasjoner/ feil, generelle vedlikeholdstips, erfaringsutveksling og praktiske øvelser

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk innføring, erfaringsutveksling og praktiske øvelser

Litteratur/materiell for deltakerne

"Traktorlære", "Dus med traktorhydraulikk", "Hjulutstyr for landbruksmaskiner", "Bruksforskrifter". Alle fra landbruksforlaget Videoer fra landbruksfilm:"Vedlikehold av landbrukstraktoren" med teksthefte. 4H heftet;"Mekking".

Krav til lærer/instruktør

Erfaren mekaniker

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

"Instruksjonsmetodikk for lærere på praktiske kurs"

Opplegg for evaluering

Foreta en felles vurdering av kurset siste kveld