8901 Mekking

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne kunnskaper/ ferdigheter med tanke på å kunne reparere og vedlikeholde ulike maskiner og kjøretøy.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom i alderen 13-18 år med interesse for mekking.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Teori rundt mekking, ulike verktøy mm

Stikkord
Arbeidsmiljø, verneutstyr, sikkerhetsregler, ulike sjekkpunkter på redskap/kjøretøy, generelt vedlikeholdsteori.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk innføring

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Praktisk mekking

Stikkord
Deltakerne får se på ulike redskaper, kjøretøy og verktøy, dagen benyttes til praktiske øvelser på ulike gjenstander.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk innføring og mye praktisk øvelse

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Repetisjon og diskusjon rundt ulike hovedtema, praktiske øvelser

Stikkord
Tips for vanskelige situasjoner/ feil, generelle vedlikeholdstips, erfaringsutveksling og praktiske øvelser

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk innføring, erfaringsutveksling og praktiske øvelser

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Traktorlære", "Dus med traktorhydraulikk", "Hjulutstyr for landbruksmaskiner", "Bruksforskrifter". Alle fra landbruksforlaget Videoer fra landbruksfilm:"Vedlikehold av landbrukstraktoren" med teksthefte. 4H heftet;"Mekking".
"Instruksjonsmetodikk for lærere på praktiske kurs"

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren mekaniker

Avsluttende prøve/eksamen

Foreta en felles vurdering av kurset siste kveld

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er en rammeplan/mal for en mulig måte å legge opp kurset på. Mer detaljert planlegging vil være nødvendig - alt etter sammensetning av ferdigheter i gruppen, antall deltakere og sikkerhet. Deltakere og kursarrangører må bli enige om et opplegg ut fra lokale forhold