8883 Lafting - grunnkurs

Godkjent for 8–40 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Kunne slipe og sette opp verktøy.
 • Kunne ord og uttrykk som brukes i lafte sammenheng.
 • Kunne barke og pusse tømmerstokken.
 • Kunne økse og hogge sammen lafteknuten.
 • Kunne merke og hogge til mosefaret (medraget).
 • Kunne lage og sette i styrepinner (dimmlinger) i veggen.
 • Kunne hogge og sage til vindusinnrammingen (beidskie).
 • Kjenne til innfelling av takåser

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Privatpersoner, Småbrukerlag, maskinringer, bondelag. Alle som har arbeidslyst og tolmodighet. Fordel med erfaring fra håndverk.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Lafting

Stikkord:

 • Gå igjennom møteplan.
 • Finn ut hvor nivået ligger.
 • Se på tegninger for byggeprosjektet, evenuelt lage tegninger/byggeskisser.
 • Vedlikehold og behandling av verktøy.
 • Se på ord og uttrykk i forbindelse med lafting.

Arbeidsform:
Teoretisk gjennomgang og praktisk arbeid og arbeidsoppgaver.


2. samling
TmL: 4
Tema:
Lafting

Stikkord:

 • Sliping av verktøy.
 • Behandling av tømmerstokken, som barking og pussing.

Arbeidsform:
Praktiske arbeidsoppgaver under veiledning.

3. samling
TmL: 4
Tema:
Lafting

Stikkord:

 • Barking og pussing av stokken.
 • instruksjon på lafteknuten, med merking, hogging og tilpassing.

Arbeidsform:
Praktiske arbeidsoppgaver under veiledning.

4. samling
TmL: 4
Tema:
Lafting

Stikkord:

 • Instruksjon på lafteknuten, med merking, hogging og tilpassing fortsetter.
 • Instruksjon av merking og hogging av mosefaret (medraget).
 • Sette inn styrepinner i tømmerveggen.
 • Forberede til vindusåpninger med styrebord og nødvendig uttaspping.

Arbeidsform:
Praktiske arbeidsoppgaver under veiledning.

5. samling
TmL: 4
Tema:
Lafting

Stikkord:

 • Instruksjon på lafteknuten, med merking, hogging og tilpassing fortsetter.
 • Instruksjon av merking og hogging av mosefaret (medraget).
 • Sette inn styrepinner i tømmerveggen.
 • Forberede til vindusåpninger med styrebord og nødvendig uttaspping.

Arbeidsform:
Praktiske arbeidsoppgaver under veiledning.

6. samling
TmL: 4
Tema:
Lafting

Stikkord:

 • Instruksjon på lafteknuten, med merking, hogging og tilpassing fortsetter.
 • Instruksjon av merking og hogging av mosefaret (medraget).
 • Sette inn styrepinner i tømmerveggen.
 • Forberede til vindusåpninger med styrebord og nødvendig uttaspping.

Arbeidsform:
Praktiske arbeidsoppgaver under veiledning.

7. samling
TmL: 4
Tema:
Lafting

Stikkord:

 • Instruksjon på lafteknuten, med merking, hogging og tilpassing fortsetter.
 • Instruksjon av merking og hogging av mosefaret (medraget).
 • Sette inn styrepinner i tømmerveggen.
 • Forberede til vindusåpninger med styrebord og nødvendig uttaspping.

Arbeidsform:
Praktiske arbeidsoppgaver under veiledning.

8. samling
TmL: 4
Tema:
Lafting

Stikkord:

 • Instruksjon på lafteknuten, med merking, hogging og tilpassing fortsetter.
 • Instruksjon av merking og hogging av mosefaret (medraget).
 • Sette inn styrepinner i tømmerveggen.
 • Forberede til vindusåpninger med styrebord og nødvendig uttaspping.

Arbeidsform:
Praktiske arbeidsoppgaver under veiledning.

9. samling
TmL: 4
Tema:
Lafting

Stikkord:

 • Muligheter for å se på takkonstruksjoner i et laftebygg, med innfelling av takåser.
 • Dra på befaring til andre laftere for å se og lære.

Arbeidsform:
Praktiske arbeidsoppgaver under veiledning.\ Befaring hos andre laftere.

10. samling
TmL: 4
Tema:
Lafting

Stikkord:

 • Muligheter for å se på takkonstruksjoner i et laftebygg, med innfelling av takåser.
 • Dra på befaring til andre laftere for å se og lære.

Arbeidsform:

 • Praktiske arbeidsoppgaver under veiledning.
 • Befaring hos andre laftere.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Arbeidsklær.
 • Tommestokk
 • Blyant.
 • Bryne.
 • Tapphjern (min. bredde 18 mm).
 • Eventuelt noe lafte - utsyr om dere har.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren lafter med pedagogisk innsikt.

Avsluttende prøve/eksamen

Avslutning med oppsummering og tilbakemelding.
Ta opp behovet for videregående kurs og eventuelt hvordan prosjektet skal gjøres ferdig.

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er fleksibel.Det er vanskelig å disponere tiden nøyaktig. Dette beror på aktivitet, interesse, antall deltakere og hvilke byggeprosjekt vi velger.

Avklar på forhånd hva som skal bygges og hvordan materialene skal skaffes.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.