8861 Plantefarging

Godkjent for 4–32 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å kjenne et utvalg gode norske fargeplaner.
Lære om nødvendig utsyr, fargeemner, kjemikalier, hva man kan farge og arbeidsgang.
Lære å farge gule, røde, brune og blå farger og blandingsfarger av disse.
Lage en arbeidsbok med de ulike fargeprøvene.
Hver enkelt deltaker skal etter kurset kunne arbeide med plantefarging på egenhånd og videreutvikle sine ferdigheter og kunnskaper.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i å lære om plantefarging.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Botanisk vandring og planlegging. Gå igjennom hvordan kurset er tenkt gjennomført

Stikkord:

 • Lære om plantearter som skal brukes til kurset
 • Fordele hvilke plantearter hver deltaker skal samle inn og tørke.
 • Planlegge høstens arbeidet med plantefarging.
 • Forslag til anbefalt litteratur legges fram.

Arbeidsform:
Skogtur med sanking av planteprøver. Demonstrasjon/visning av fargeprøver, aktiv deltakelse med inspill fra deltakerne om erfaringer og /eller ønsker om farger og litteratur.

Problemstillinger:
Hvilke planter gir hvilke farger? Hvordan skal de ulike plantene behandles før farging?

2. samling
TuL: 2,5
Tema:
Klargjøring av garn til farging

Stikkord:

 • Dele hespene i 50 grams 1/2 hesper.
 • Garnet bindes opp for at garnet ikke skal flokes under beising og farging.
 • Knyte på merkeremser for å merke hvike planter og kjemikalier som skal brukes.
 • Vaske ut spinnoljen i garnet med såpe og skylle godt.

Arbeidsform:
Aktiv deltakelse

Problemstillinger:
Hvordan binde opp garnet på en god måte for å hindre sammenfiltring og floker i hespene? Merke garnet for senere å vite hvordan en får fram hvilkefarger.

3. samling
TmL: 6,5
Tema:
Utstyr, kjemikalier, beising og gule fargesupper

Stikkord:

 • Hvilket utsyr skal brukes og hvilke kjemikalier til de ulike plantene.
 • Arbeidsgangen i plantefarging.
 • Beising av garnet.
 • Lage gule fargesupper.

Arbeidsform:
Demonstrasjon, aktiv deltakelse

Problemstillinger:
Noen planter trenger spesialbehandling for å frigi fargestoffene

4. samling
TmL: 6
Tema:
Farging med planter høstet til kurset.

Stikkord:

 • Farge ull.
 • Røde, orange og brune farger.
 • Oppsummering.

Arbeidsform:
Demonstrasjon, aktiv deltakelse

Problemstillinger:
Kan en og samme plante gi ulike farger alt etter hvilken plantedel en bruker?

5. samling
TmL: 6
Tema:
Farging med planter høstet til kurset.

Stikkord:

 • Farge ull.
 • Blåfarger og overfarging med blått.
 • Eksperimentering med å bruke hønsegress for å få blå farge.
 • Oppsummering og evaluering.

Arbeidsform:
Aktiv deltakelse.

Problemstillinger:
Kan en og samme plante gi ulike farger alt etter hvilken plantedel en bruker? Prøve ulike metoder for å få fram blåfarge ved bruk av hønsegress. Hvilken farge gir hønsegress som ble gjæret før bruk?

6. samling
TuL: 3
Tema:
Arbeidsbok og fargeprøvekart

Stikkord:

 • Utarbeide egne arbeidsbøker med arbeidsbeskrivelse fra kurset.
 • Fordele garn og sette inn garnprøver med de ulike fargene som er laget.
 • Oppsummering og evaluering av kurset.

Arbeidsform:
Aktiv deltakelse

Problemstillinger:
Ut i fra hva vi har erfart - hvor ligger det største potensial i eksperimentering med plantefarging?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Relevante kopier.
- Kursinstruktør har laget en detaljert arbeidsplan med oversikt over hvert av planteemnene som skal brukes, hvilke kjemikalier og mengde samt framgangsmåten for å få fram de ulike fargene i planteemnene. Litteraturtips.

For lærer/instruktør:
- Esther Haukland, Plantefarging, Landbruksforlaget A/S 1989
. Erik Sundstrøm,Plantefarging med urter, sopp og lav, ICA bokforlag 2002 Landbruksforlaget A/S 2003 ISBN 82-529-2688-6

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Lang erfaring med plantefarging. Lærer/kursinstruktør, er lektor i videregående skole og hun har holdt mange kurs i plantefarging.

Utfyllende opplysninger

Studieplanen er beregnet til 26 timer fordelt på 5 samlinger. Det er likevel mulig å velge ut og gjennomføre bare deler av studieplanen, eller å gå enda dypere. Med det er tidsrammen satt til 4-32 timer. 

Dette er et praktisk kurs, men teoridelene kan ved behov gjennomføres digitalt. De praktiske delene vil vanskelig kunne gjennomføres digitalt.

Denne studieplanen er ble siste oppdatert 31.10.2023