8852 Rammevev

Godkjent for 8–30 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Ta vare på gammel kultur og føre den videre.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er opptatt av å ville ta vare på gamle kulturuttrykk

Innhold

1. samling
TmL: 3
Stikkord:
Åkle, billedvev, løper, sjal, skjerf, flensvev og dobbeltvev.

Arbeidsform:
Undervisning og øvelse.

Problemstillinger:
Uttaking av mønstre og renning.

2. samling
TmL: 3
Stikkord:
Sammensetning av farger (fra egen plantefarging), oppstart.

Arbeidsform:
Undervisning og øvelse.

Problemstillinger:
Øvelse på teknikker, fargenes påvirkning på hverandre.

3. samling
TmL: 3
Stikkord:
Starte opp vevingen i henhold til mønstre og farger. Om mønstre, ulike typer og tradisjoner.

Arbeidsform:
Undervisning og veiledning.

Problemstillinger:
Øvelse på egenhånd.

4. samling
TmL: 3
Stikkord:
Lære å flytte ned, og individuell veiledning.

5. samling
TmL: 3
Stikkord:
Øvelse under veiledning. Hjelpe hverandre med teknikker.

6. samling
TmL: 3
Stikkord:
Øvelse under veiledning.

Problemstillinger:
Hakking, kjerringtenner, trapping, konturlegging, bragder og ganger. 2 skafts og 4 skafts løpere.

7. samling
TmL: 3
Stikkord:
Hver enkelt får hjelp og veiledning i ulike teknikker ut fra hva de vever.

8. samling
TmL: 3
Stikkord:
Øvelse fra forrige møte med lærer.

9. samling
TmL: 3
Stikkord:
Øvelse

10. samling
TmL: 3
Stikkord:
Hjelp til avslutning av arbeidet. Sømkant, nedtaking og fletting.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold