8852 Rammevev

Mål:

Ta vare på gammel kultur og føre den videre.

Målgruppe:

Alle som er opptatt av å ville ta vare på gamle kulturuttrykk

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord:

Åkle, billedvev, løper, sjal, skjerf, flensvev og dobbeltvev.

Arbeidsform:

Undervisning og øvelse.

Problemstillinger:

Uttaking av mønstre og renning.

2. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord:

Sammensetning av farger (fra egen plantefarging), oppstart.

Arbeidsform:

Undervisning og øvelse.

Problemstillinger:

Øvelse på teknikker, fargenes påvirkning på hverandre.

3. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord:

Starte opp vevingen i henhold til mønstre og farger. Om mønstre, ulike typer og tradisjoner.

Arbeidsform:

Undervisning og veiledning.

Problemstillinger:

Øvelse på egenhånd.

4. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord:

Lære å flytte ned, og individuell veiledning.

5. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord:

Øvelse under veiledning. Hjelpe hverandre med teknikker.

6. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord:

Øvelse under veiledning.

Problemstillinger:

Hakking, kjerringtenner, trapping, konturlegging, bragder og ganger. 2 skafts og 4 skafts løpere.

7. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord:

Hver enkelt får hjelp og veiledning i ulike teknikker ut fra hva de vever.

8. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord:

Øvelse fra forrige møte med lærer.

9. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord:

Øvelse

10. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord:

Hjelp til avslutning av arbeidet. Sømkant, nedtaking og fletting.