8830 Angoraullforedling

Godkjent for 8–12 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi kursdeltakerne en innføring i ulike foredlingsmetoder (spinning, farging og filting), slik at de har grunnlag for å utvikle sine ferdigheter på egenhånd etter kurset.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Angoraavlere og andre interesserte

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Spinning av garn på rokk

Stikkord:

 • Rokkens oppbygging.
 • Ullkvalitet.
 • Prinsippene ved spinning.
 • Spinning og tvinning.

Arbeidsform:
Teori og praktisk øvelse.

Problemstillinger:

 • Hvordan fungerer en rokk.
 • Hva slags ull kan brukes til spinning.
 • Hvordan spinne garn (øvelse) - spinning og tvinning.
 • Vanlige begynnerproblemer og løsninger.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Farging av garn

Stikkord:

 • Plantefarging, event. andre fargemetoder.
 • Klargjøring av garnet.
 • Fargemetode.
 • Etterbehandling.

Arbeidsform:
Teori og praktisk øvelse.

Problemstillinger:

 • Plantefarging er den eldste fargemetoden, men også den mest arbeidskrevende metoden.
 • Det finnes moderne metoder som syntetisk farging og "matfarging".
 • I kurset blir det lagt vekt på kun en av disse metodene.

3. samling
TmL: 4
Tema:
Filting/toving av angoraull.

Stikkord:

 • Ullkvalitet til filtprodukter.
 • Filteprosessen.
 • Etterbehandling.

Arbeidsform:
Teori og praktisk øvelse.

Problemstillinger:

 • Hva slags ull kan filtes/toves.
 • Hva skjer under filt-/toveprosessen.
 • Ulike metoder å filte/tove på.
 • Hva slags kvalitet bør filten ha i forhold til bruksområde.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Spinning: Veving og spinning av Yvonne Deutch, Teknologisk forlag 1980.
 • Farging av garn: Plantefarging med urter, sopp og lav av Erik Sundstrøm, Landbruksforlaget 2003
 • Filting/toving: Iderik toving av Vibeke Sæther og Marit Gulbrandsen, Cappelen forlag 2003

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

 • Må være erfaren innen fagområdene spinning, farging og filting/toving.
 • Bør ha god evne til å formidle både teori og instruere i praktisk øving.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig ved kursavslutning.