8830 Angoraullforedling

Mål:

Gi kursdeltakerne en innføring i ulike foredlingsmetoder (spinning, farging og filting), slik at de har grunnlag for å utvikle sine ferdigheter på egenhånd etter kurset.

Målgruppe:

Angoraavlere og andre interesserte

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Spinning av garn på rokk

Stikkord:

Rokkens oppbygging. Ullkvalitet. Prinsippene ved spinning. Spinning og tvinning.

Arbeidsform:

Teori og praktisk øvelse.

Problemstillinger:

Hvordan fungerer en rokk. Hva slags ull kan brukes til spinning. Hvordan spinne garn (øvelse) - spinning og tvinning. Vanlige begynnerproblemer og løsninger.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Farging av garn

Stikkord:

Plantefarging, event. andre fargemetoder. Klargjøring av garnet. Fargemetode. Etterbehandling.

Arbeidsform:

Teori og praktisk øvelse.

Problemstillinger:

Plantefarging er den eldste fargemetoden, men også den mest arbeidskrevende metoden. Det finnes moderne metoder som syntetisk farging og "matfarging". I kurset blir det lagt vekt på kun en av disse metodene.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Filting/toving av angoraull.

Stikkord:

Ullkvalitet til filtprodukter. Filteprosessen. Etterbehandling.

Arbeidsform:

Teori og praktisk øvelse.

Problemstillinger:

Hva slags ull kan filtes/toves. Hva skjer under filt-/toveprosessen. Ulike metoder å filte/tove på. Hva slags kvalitet bør filten ha i forhold til bruksområde.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Spinning: Veving og spinning av Yvonne Deutch, Teknologisk forlag 1980. Farging av garn: Plantefarging med urter, sopp og lav av Erik Sundstrøm, Landbruksforlaget 2003 Filting/toving: Iderik toving av Vibeke Sæther og Marit Gulbrandsen, Cappelen forlag 2003

Krav til lærer/instruktør:

Må være erfaren innen fagområdene spinning, farging og filting/toving. Bør ha god evne til å formidle både teori og instruere i praktisk øving.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

-

Opplegg for evaluering:

Muntlig ved kursavslutning.