8823 Farging: Grunnkurs i fargesopper og soppfarging

Godkjent for 8–24 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å kjenne de viktigste fargesoppene og hvilke pigmenter de inneholder. Lære beise- og fargemetoder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Forbundets medlemmer og andre interesserte.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Fargesoppene: Skivesopper og rørsopper. Pigmenter. pH (surhetsgrad) i fargebadet.

Stikkord
Kanelslørsopper (underslekt: Dermocybe). Andre skivesopper: Fløyelspluggsopp, sleipsopp, svovelsopp. Rørsopper: Seig kusopp, pepperrørsopp, fløyelsrørsopp, blodrørsopp, sandsopp og rør fra steinsopp. Viktige sopp-pigmenter.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning med demonstrasjon av friskt materiale og farget garn.

Problemstillinger
Hvor lysekte er fargene fra kanelslørsoppene og rørsopper?

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Fargesoppene: Kjuker , piggsopper og frynsesopp. Beise- og fargemetoder. Ulike tekstilfibre. Soppfarging - historikk og tradisjon.

Stikkord
Kjuker: Gulrandkjuke, kanelkjuke, gråkjuke og ildkjukene. Piggsopper: Skjellstorpigg og duftbrunpigg. Fingerfrynsesopp. Ulike beiser.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning med demonstrasjon av friskt materiale og farget garn.

Problemstillinger
Hvor lysekte er fargene fra kjuker og piggsopper? Hvilke tekstilfibre er best egnet for soppfarging?

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Ekskursjon.

Stikkord
Innsamling og oppbevaring av fargesoppene. Fargesoppenes økologi.

Arbeidsform og gjennomføring
Ekskursjon med bestemmelse av innsamlet materiale.

Problemstillinger
Hvilke fargesopper finner vi i granskog, furuskog og løvskog?

4. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Beising av garn. Koke fargesupper (forskjellige rørsopper).

Stikkord
Vanlige beisemidler: Alun, tinn, kopper og jern. Mengdeforhold mellom garn og beisemiddel. Megdeforhold mellom garn og rørsopper.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid. Deltakerne arbeider i grupper (2 eller 4 - alt etter hvor mange deltakere på kurset)

Problemstillinger
Hvilke beisemidler er mest skånsomme mot ull- og silkefibrene?

5. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Farging med rørsopper. Koke fargesupper og farging med kanelslørsopper og kjuker. Behandling av ull og silke.

Stikkord
Mengdeforhold mellom garn og kanelslørsopper. Forhold mellom garn og kjuker, spesielt om kanelkjuke. Temperatur i fargebadet. Farging ved høy og lav pH i fargebadet.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid.

Problemstillinger
Hvor høy temperatur i fargebadet tåler ull og silke? Hvordan måler vi pH i fargebadet? Forandres fargen på garnet hvis vi forandrer pH i fargebadet?

6. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Farging med piggsopper, frynsesopper, etc. Restebad. Oppsummering og fordeling av garnprøver.

Stikkord
Mengdeforhold mellom garn og sopp for de soppene som det farges med i denne økten. Restebad (2. og 3. bad) av forekjellige sopper.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk farging.

Problemstillinger
Hvilke sopper inneholder så mye pigment at det er lønnsomt å benytte 2. og 3. bad?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Färgsvampar & svampfärgning. Hjördis Lundmark & Hans Marklund. Motagg Forlag 2009. ISBN 978-91-633-3615-7.
Sopp til farger og papir. Brynhild Mørkved og Anna-Elise Torkelsen. Nyttevekstforeningen 2000.
Färga garn med svamp. Hjördis Lundmark og Hans Marklund. Utbildningsförlaget Brevskolan 1989.
Mushrooms for Dyes, Paper, Pigments & Myco-Stix. Miriam C. Rice. Mushrooms for Color Press 2007. ISBN 978-1-60461-802-0.
Färga med svampar. C. & E. Sundström. ICA bokförlag 1982.
Mushrooms for color. Miriam Rice og Dorothy Beebee. Mad River Press, California 1980 og senere opplag.
Fargesopper, 2009 (CD kan bestilles hos NSNF/FFS-utvalget)."Färga med svampar". C. & E. Sundström. ICA bokförlag 1982."Mushrooms for color". Miriam Rice og Dorothy Beebee. Mad River Press, California 1980 og senere opplag.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha god kjennskap til fargesoppene og generell kjennskap til farging og spesielt om soppfarging.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig evaluering på slutten av kurset.

Utfyllende opplysninger

4. - 6 samling holdes over en helg (fredag - søndag). Timene kan også deles på 4 kveldsøkter. En ekskursjon gir sjelden nok materiale til fargingen, så deltakerne må også samle fargesopper på egen hånd.

Studieplanen beskriver nå flere samlinger, men den kan også organiseres som dags- eller helgekurs.