8823 Farging med sopp og fargesopper.

Mål

Lære å kjenne de viktigste fargesoppene og hvilke pigmenter de inneholder. Lære beise- og fargemetoder.

Målgruppe

Forbundets medlemmer og andre interesserte.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

4. - 6 samling holdes over en helg (fredag - søndag). Timene kan også deles på 4 kveldsøkter. En ekskursjon gir sjelden nok materiale til fargingen, så deltakerne må også samle fargesopper på egen hånd.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Fargesoppene: Skivesopper og rørsopper. Pigmenter. pH (surhetsgrad) i fargebadet.

Stikkord

Kanelslørsopper (underslekt: Dermocybe). Andre skivesopper: Fløyelspluggsopp, sleipsopp, svovelsopp. Rørsopper: Seig kusopp, pepperrørsopp, fløyelsrørsopp, blodrørsopp, sandsopp og rør fra steinsopp. Viktige sopp-pigmenter.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning med demonstrasjon av friskt materiale og farget garn.

Problemstillinger

Hvor lysekte er fargene fra kanelslørsoppene og rørsopper?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Fargesoppene: Kjuker , piggsopper og frynsesopp. Beise- og fargemetoder. Ulike tekstilfibre. Soppfarging - historikk og tradisjon.

Stikkord

Kjuker: Gulrandkjuke, kanelkjuke, gråkjuke og ildkjukene. Piggsopper: Skjellstorpigg og duftbrunpigg. Fingerfrynsesopp. Ulike beiser.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning med demonstrasjon av friskt materiale og farget garn.

Problemstillinger

Hvor lysekte er fargene fra kjuker og piggsopper? Hvilke tekstilfibre er best egnet for soppfarging?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Ekskursjon.

Stikkord

Innsamling og oppbevaring av fargesoppene. Fargesoppenes økologi.

Arbeidsform og gjennomføring

Ekskursjon med bestemmelse av innsamlet materiale.

Problemstillinger

Hvilke fargesopper finner vi i granskog, furuskog og løvskog?

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Beising av garn. Koke fargesupper (forskjellige rørsopper).

Stikkord

Vanlige beisemidler: Alun, tinn, kopper og jern. Mengdeforhold mellom garn og beisemiddel. Megdeforhold mellom garn og rørsopper.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid. Deltakerne arbeider i grupper (2 eller 4 - alt etter hvor mange deltakere på kurset)

Problemstillinger

Hvilke beisemidler er mest skånsomme mot ull- og silkefibrene?

5. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Farging med rørsopper. Koke fargesupper og farging med kanelslørsopper og kjuker. Behandling av ull og silke.

Stikkord

Mengdeforhold mellom garn og kanelslørsopper. Forhold mellom garn og kjuker, spesielt om kanelkjuke. Temperatur i fargebadet. Farging ved høy og lav pH i fargebadet.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid.

Problemstillinger

Hvor høy temperatur i fargebadet tåler ull og silke? Hvordan måler vi pH i fargebadet? Forandres fargen på garnet hvis vi forandrer pH i fargebadet?

6. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Farging med piggsopper, frynsesopper, etc. Restebad. Oppsummering og fordeling av garnprøver.

Stikkord

Mengdeforhold mellom garn og sopp for de soppene som det farges med i denne økten. Restebad (2. og 3. bad) av forekjellige sopper.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk farging.

Problemstillinger

Hvilke sopper inneholder så mye pigment at det er lønnsomt å benytte 2. og 3. bad?

Litteratur/materiell for deltakerne

Färgsvampar & svampfärgning. Hjördis Lundmark & Hans Marklund. Motagg Forlag 2009. ISBN 978-91-633-3615-7. Sopp til farger og papir. Brynhild Mørkved og Anna-Elise Torkelsen. Nyttevekstforeningen 2000. Färga garn med svamp. Hjördis Lundmark og Hans Marklund. Utbildningsförlaget Brevskolan 1989.

Krav til lærer/instruktør

Må ha god kjennskap til fargesoppene og generell kjennskap til farging og spesielt om soppfarging.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Mushrooms for Dyes, Paper, Pigments & Myco-Stix. Miriam C. Rice. Mushrooms for Color Press 2007. ISBN 978-1-60461-802-0. Färga med svampar. C. & E. Sundström. ICA bokförlag 1982. Mushrooms for color. Miriam Rice og Dorothy Beebee. Mad River Press, California 1980 og senere opplag. Fargesopper, 2009 (CD kan bestilles hos NSNF/FFS-utvalget).

"Färga med svampar". C. & E. Sundström. ICA bokförlag 1982.

"Mushrooms for color". Miriam Rice og Dorothy Beebee. Mad River Press, California 1980 og senere opplag.

Opplegg for evaluering

Muntlig evaluering på slutten av kurset.