8820 Kniv - lag din egen

Mål:

Gi deltakerne ferdigheter og kunnskaper, slik at de blir i stand til å lage sin egen kniv. Dessuten gi kunnskaper om materialvalg og de ulike materialers egenskaper

Målgruppe:

Knivinteresserte.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

- Knivens plass i historisk sammenheng. Teori
- Tradisjonelle kniver fra ulike distrikter i Norge
- Norsk brukskniv, krav til materialer og utforming
- Bladet - materialer, utforming og sliping
- Skaftet - materialer, utforming og behandling
- Slire m/oppheng - materialer, utforming og behandling
- Nødvendig verktøy for knivmakeren Teori/demo

2. samling

Timer med lærer:4

Tema:

- Utdeling av knivblad og skaftemner Øving
- Lag skisse av kniven "
- Utsaging av skaftet "
- Hulltaking og tilpassing av blad til skaft, liming av blad til skaft "
- Teknikker ved utforming av skaft Teori/demo
- Bruk av fil og pussing "
- Farging, impregnering og polering "

3. samling

Timer med lærer:4

Tema:

- Utforming av skaftet Øving
- Pussing og ev. beising "
- Impregnering "
- Slirelesten, utforming og behandling Teori/demo

4. samling

Timer med lærer:3

Tema:

- Utforming av slirelest, behandling Øving
- Typer av slirer og oppheng Teori/demo
- Mal for slirelær etter slirelest "
- Egnet lær for slirer og oppheng
- Oppbløting av lær
- Utdeling av lær som medbringes ferdig oppbløtt til 5. kursdag

5. samling

Timer med lærer:3

Tema:

- Tilskjæring av slirelær Teori/demo/øv
- Oppmerking av hull for søm "
- Stikking av hull for søm "
- Sying av slira "
- Tilskjæring av oppheng, festing til slira "
- Montering av slirelest i slira "
- Alternative sømtyper Teori

6. samling

Timer med lærer:3

Tema:

- Krymping av slira på kniven Teori/demo/øv
- Preging og glatting av slira "
- Farging av slira "
- Impregnering og polering av slira Teori/demo
- Evaluering av kurset

Litteratur/materiell for deltakerne:

KNIVEN MIN fra 4H
KNIVEN - en knivmakers hemmeligheter. Olav Wåle ISBN 82-529-1181-1.
LAG DINE EGNE KNIVER. Thoresen/Bollingmo