8820 Kniv - lag din egen

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne ferdigheter og kunnskaper, slik at de blir i stand til å lage sin egen kniv. Dessuten gi kunnskaper om materialvalg og de ulike materialers egenskaper

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Knivinteresserte.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:

 • Knivens plass i historisk sammenheng. Teori
 • Tradisjonelle kniver fra ulike distrikter i Norge
 • Norsk brukskniv, krav til materialer og utforming
 • Bladet - materialer, utforming og sliping
 • Skaftet - materialer, utforming og behandling
 • Slire m/oppheng - materialer, utforming og behandling
 • Nødvendig verktøy for knivmakeren Teori/demo

2. samling
TmL:4
Tema:

 • Utdeling av knivblad og skaftemner Øving
 • Lag skisse av kniven
 • Utsaging av skaftet
 • Hulltaking og tilpassing av blad til skaft, liming av blad til skaft 
 • Teknikker ved utforming av skaft Teori/demo
 • Bruk av fil og pussing 
 • Farging, impregnering og polering 

3. samling
TmL:4
Tema:

 • Utforming av skaftet Øving
 • Pussing og ev. beising 
 • Impregnering 
 • Slirelesten, utforming og behandling Teori/demo

4. samling
TmL:3
Tema:

 • Utforming av slirelest, behandling Øving
 • Typer av slirer og oppheng Teori/demo
 • Mal for slirelær etter slirelest
 • Egnet lær for slirer og oppheng
 • Oppbløting av lær
 • Utdeling av lær som medbringes ferdig oppbløtt til 5. kursdag

5. samling
TmL:3
Tema:

 • Tilskjæring av slirelær Teori/demo/øv
 • Oppmerking av hull for søm
 • Stikking av hull for søm 
 • Sying av slira
 • Tilskjæring av oppheng, festing til slira
 • Montering av slirelest i slira
 • Alternative sømtyper Teori

6. samling
TmL:3
Tema:

 • Krymping av slira på kniven Teori/demo/øv
 • Preging og glatting av slira 
 • Farging av slira
 • Impregnering og polering av slira Teori/demo
 • Evaluering av kurset

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- KNIVEN MIN fra 4H \KNIVEN - en knivmakers hemmeligheter. Olav Wåle ISBN 82-529-1181-1.
- LAG DINE EGNE KNIVER. Thoresen/Bollingmo

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.