8813 Flatvev

Mål

Lære å sette opp en vev, lage enkel vevoppskrift, veve enkle mønstre, nedklipping og etterarbeide.

Målgruppe

Alle vevinteresserte

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Planlegging.

Stikkord

Presentasjon av hverandre og orientering om målsetting for kurset. Gjennomgåelse av enkel oppskrift. Starte renning av prøvevev.

Arbeidsform og gjennomføring

Undervisning med spørsmålsstilling.

Problemstillinger

Hvorfor er det viktig med prøvevev for nybegynnere? Hva slags materialer skal brukes?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Vevstolens deler og prinsipper.

Stikkord

Fortsette renning. Gjennomgå og sette i gang utregning for og treing i sveipeskje (kontra vevskje), klargjøring av veven, samt påsveiping.

Arbeidsform og gjennomføring

Undervisning med spørsmålstilling.

Problemstillinger

Nøyaktighet i oppstillingsprosessen.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Forsette vevoppsettingsprosessen, hovling og evt. treing i skje.

Stikkord

Repetisjon etter behov, idet elevene har nådd ulike stadier av oppsettingsprosessen.

Arbeidsform og gjennomføring

Undervisning med spørsmålstilling.

Problemstillinger

Grunnleggende bindingslære på nybegynner- og videregående nivå.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Repetisjon, fremknytting og oppknytning med hester og trinser og rett gjennomgående nedknytting.

Stikkord

Utstyr, bruk og formål med en slik oppsetting. Utdeling av trøingslister med trøingsmuligheter til bindinger som er mulige på prøveveven.

Arbeidsform og gjennomføring

Undervisning med spørsmålstilling. Viderekomne undervises evt. i oppsetting med kontramarsj.

Problemstillinger

Vise hvordan trøing har sammenheng med bindinger, samt hvordan garnkvaliteter og farger/komposisjoner påvirker resultatet.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Repetisjon fra foregående kurssamlinger.

Stikkord

Kontroll av vevoppsetting, garnspoling og bruk av ulike skytler, samt skytling.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell undervisning.

Problemstillinger

Nøyaktighet, innarbeiding av gode arbeidsvaner, samt måling av vevnaden underveis.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Repetisjon av foregående undervisning. Gjennomgang av grunnbindinger.

Stikkord

Videre planlegging utfra de bindingene som er valgt i prøveveven.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell veiledning.

Problemstillinger

Planlegging av tid og ønsker slik at alle når å gjøre det de skal/klarer. Gjennomgang av grunnbindinger.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Veving av produktene.

Stikkord

Planlegging av tid og ønsker.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell undervisning.

Problemstillinger

Fremdrift, selvstendighet og forståelse av stoffet.

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Som 7. samling

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnbinding

Stikkord

Grunnbinding med avarter. Oppskrifter med utregning av garnbehov.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell undervisning.

Problemstillinger

Hvordan leser man en oppskrift og hvordan kan denne omgjøres etter eget behov. Sjekk av renneliste i forhold til hovleliste samt skjebredde.

10. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Avslutning

Stikkord

Retting av feil, etterbehandling og klagjøring etter behov etter hvert som vevnadene er ferdige. Se på hverandres produkter, evt. vevprøver, bøker og blader for å inspirere til videre veving. Opprydding og oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring

Undervisning med spørsmålstilling.

Problemstillinger

Feilretting, falding, knuter, frynser og fletting.

Litteratur/materiell for deltakerne

Gauslaa/Østby: Åkleboka, Landbruksforlaget 1977, Lundell Laila: Den store vevboken, Teknologisk forlag 1988. Lund-Iversen Berit: Å veve, Universitetsforlaget 1981.

Krav til lærer/instruktør

Inngående kunnskaper om flatvev.