8813 Flatvev

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å sette opp en vev, lage enkel vevoppskrift, veve enkle mønstre, nedklipping og etterarbeide.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle vevinteresserte

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Planlegging.

Stikkord
Presentasjon av hverandre og orientering om målsetting for kurset. Gjennomgåelse av enkel oppskrift. Starte renning av prøvevev.

Arbeidsform og gjennomføring
Undervisning med spørsmålsstilling.

Problemstillinger
Hvorfor er det viktig med prøvevev for nybegynnere? Hva slags materialer skal brukes?

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Vevstolens deler og prinsipper.

Stikkord
Fortsette renning. Gjennomgå og sette i gang utregning for og treing i sveipeskje (kontra vevskje), klargjøring av veven, samt påsveiping.

Arbeidsform og gjennomføring
Undervisning med spørsmålstilling.

Problemstillinger
Nøyaktighet i oppstillingsprosessen.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Forsette vevoppsettingsprosessen, hovling og evt. treing i skje.

Stikkord
Repetisjon etter behov, idet elevene har nådd ulike stadier av oppsettingsprosessen.

Arbeidsform og gjennomføring
Undervisning med spørsmålstilling.

Problemstillinger
Grunnleggende bindingslære på nybegynner- og videregående nivå.

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Repetisjon, fremknytting og oppknytning med hester og trinser og rett gjennomgående nedknytting.

Stikkord
Utstyr, bruk og formål med en slik oppsetting. Utdeling av trøingslister med trøingsmuligheter til bindinger som er mulige på prøveveven.

Arbeidsform og gjennomføring
Undervisning med spørsmålstilling. Viderekomne undervises evt. i oppsetting med kontramarsj.

Problemstillinger
Vise hvordan trøing har sammenheng med bindinger, samt hvordan garnkvaliteter og farger/komposisjoner påvirker resultatet.

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Repetisjon fra foregående kurssamlinger.

Stikkord
Kontroll av vevoppsetting, garnspoling og bruk av ulike skytler, samt skytling.

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell undervisning.

Problemstillinger
Nøyaktighet, innarbeiding av gode arbeidsvaner, samt måling av vevnaden underveis.

6. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Repetisjon av foregående undervisning. Gjennomgang av grunnbindinger.

Stikkord
Videre planlegging utfra de bindingene som er valgt i prøveveven.

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell veiledning.

Problemstillinger
Planlegging av tid og ønsker slik at alle når å gjøre det de skal/klarer. Gjennomgang av grunnbindinger.

7. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Veving av produktene.

Stikkord
Planlegging av tid og ønsker.

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell undervisning.

Problemstillinger
Fremdrift, selvstendighet og forståelse av stoffet.

8. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Som 7. samling

9. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Grunnbinding

Stikkord
Grunnbinding med avarter. Oppskrifter med utregning av garnbehov.

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell undervisning.

Problemstillinger
Hvordan leser man en oppskrift og hvordan kan denne omgjøres etter eget behov. Sjekk av renneliste i forhold til hovleliste samt skjebredde.

10. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Avslutning

Stikkord
Retting av feil, etterbehandling og klagjøring etter behov etter hvert som vevnadene er ferdige. Se på hverandres produkter, evt. vevprøver, bøker og blader for å inspirere til videre veving. Opprydding og oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring
Undervisning med spørsmålstilling.

Problemstillinger
Feilretting, falding, knuter, frynser og fletting.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Gauslaa/Østby: Åkleboka, Landbruksforlaget 1977, Lundell Laila: Den store vevboken, Teknologisk forlag 1988. Lund-Iversen Berit: Å veve, Universitetsforlaget 1981.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Inngående kunnskaper om flatvev.