8135 Oljemaling - nybegynner

Mål:

Lære deltakerne grunnleggende ferdigheter om maling og materiell som trengs for oljemaling. Alle deltakerne får hvert sitt lerret og målet er å lage ett eller flere bilder.

Målgruppe:

Deltakere på 4H storkurs

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fellessamling og introduksjon av kurset

Stikkord:

Bli kjent med deltakere og instruktør, hva skal lages.

Arbeidsform:

Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan går en frem når en skal lage et maleri?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Kurs

Stikkord:

Lære ved å gjøre. Alle deltakere får utdelt lerret, maling, pensler og annet utstyr. Hvordan få detaljer / elementer til å fremstå foran og bak i et bilde. Fargevalg og sammensetninger av farger.

Arbeidsform:

Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:

Nivåforskjell på deltakerne.

3. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utstilling av kursarbeid med egenpresentasjon

Stikkord:

Stille ut resultatet, hva ble laget og hvordan

Arbeidsform:

Utstilling og demonstrasjon

Problemstillinger:

Hva var kjekt, utfordrende?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Kunne faget godt

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Felles evaluering for hele helga, hvor spørsmål om kurset inngår