8135 Oljemaling - nybegynner

Godkjent for 4–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære deltakerne grunnleggende ferdigheter om maling og materiell som trengs for oljemaling. Alle deltakerne får hvert sitt lerret og målet er å lage ett eller flere bilder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere på 4H storkurs

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Fellessamling og introduksjon av kurset

Stikkord:
Bli kjent med deltakere og instruktør, hva skal lages.

Arbeidsform:
Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:
Hvordan går en frem når en skal lage et maleri?

2. samling
TmL: 7
Tema:
Kurs

Stikkord:
Lære ved å gjøre. Alle deltakere får utdelt lerret, maling, pensler og annet utstyr. Hvordan få detaljer / elementer til å fremstå foran og bak i et bilde. Fargevalg og sammensetninger av farger.

Arbeidsform:
Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:
Nivåforskjell på deltakerne.

3. samling
TuL: 2
Tema:
Utstilling av kursarbeid med egenpresentasjon

Stikkord:
Stille ut resultatet, hva ble laget og hvordan

Arbeidsform:
Utstilling og demonstrasjon

Problemstillinger:
Hva var kjekt, utfordrende?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kunne faget godt

Avsluttende prøve/eksamen

Felles evaluering for hele helga, hvor spørsmål om kurset inngår.

Utfyllende opplysninger

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer.