8134 Spikking i rått tre

Godkjent for 4–11 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære deltakerne om spikking. Tips og anbefalinger mht trevalg og kniver. Bjørk som treslag og spikkekniv som redskap.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere på 4H storkurs, fra 12 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Fellessamling og introduksjon av kurset

Stikkord:

  • Bli kjent med deltakere, instruktører og utstyr
  • Hva skal lages?
  • Bruksgjenstander og dekorasjoner.

Arbeidsform:
Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:
Hva trengs av utstyr, sikkerhetstips.

2. samling
TmL: 7
Tema:
Kurs

Stikkord:

  • Lære ved å gjøre.
  • Begynner med å lage en enkel figur - type knerten deretter vandrestav, sprettert og tilslutt et armbånd.

Arbeidsform:
Praktisk gjennomføring enkeltvis med veiledning fra instruktører

Problemstillinger:
Har vi nok plaster?

3. samling
TuL: 2
Tema:
Utstilling av kursarbeide med egenpresentasjon

Stikkord:
Stille ut fra kurset, fortelle andre hva som er laget, teknikker og tips

Arbeidsform:
Utstilling og demostrasjon

Problemstillinger:
Hva var kjekt / utfordrende

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Fagfolk fra skogselskap og husflidslag

Avsluttende prøve/eksamen

Felles evaluering fra hele arrangementet, hvor spørsmål om kurset inngår