8134 Spikking i rått tre

Mål:

Lære deltakerne om spikking. Tips og anbefalinger mht trevalg og kniver. Bjørk som treslag og spikkekniv som redskap.

Målgruppe:

Deltakere på 4H storkurs, fra 12 år

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fellessamling og introduksjon av kurset

Stikkord:

Bli kjent med deltakere, instruktører og utstyr Hva skal lages? Bruksgjenstander og dekorasjoner.

Arbeidsform:

Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:

Hva trengs av utstyr, sikkerhetstips.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Kurs

Stikkord:

Lære ved å gjøre. Begynner med å lage en enkel figur - type knerten deretter vandrestav, sprettert og tilslutt et armbånd.

Arbeidsform:

Praktisk gjennomføring enkeltvis med veiledning fra instruktører

Problemstillinger:

Har vi nok plaster?

3. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utstilling av kursarbeide med egenpresentasjon

Stikkord:

Stille ut fra kurset, fortelle andre hva som er laget, teknikker og tips

Arbeidsform:

Utstilling og demostrasjon

Problemstillinger:

Hva var kjekt / utfordrende

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Fagfolk fra skogselskap og husflidslag

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Felles evaluering fra hele arrangementet, hvor spørsmål om kurset inngår