8133 Strikking

Mål:

Glede seg over å skape egne bruksgjenstander og å øke mestringsfølelsen i en ungdomsgruppe.

Målgruppe:

Ungdom 13-18 år

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Som barne- og ungdomsorganisasjon ser vi det som viktig å ha et lavterskel håndverkstilbud som kan stimulere til interesse for strikking som fritidsaktivitet. Det sosiale aspektet i strikkingen ble vektlagt da man ønsket at ungdommene skulle slappe av og kjenne trivsel ved å være samlet. Det å ha mye praktisk øvelse for aldersgruppen 13 år og oppover ser vi som et bærende element i dette kurset. Dette fordi mestringsfølelse man får ved å repetere øker sannsynligheten for at terskelen til å strikke i fritiden senkes hos ungdom. Det vil derfor være et hovedfokus på strikketeknikkene rett og vrang, samt bruk av perler underveis i strikkingen. Samtidig får de som ønkser det mulighet til å benytte mer avanserte teknikker til å strikke seg en duk.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Opplæring i grunnteknikker i strikking som rett og vrang.

Stikkord:

Valg av ønsket produkt man vil strikke, opplæring i lesing av mønster og innlæring av grunnleggende strikketeknikk

Arbeidsform:

Teori og praktisk øvelse

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk strikkekunnskap, nye teknikker

Stikkord:

Alle arbeider videre med sine produkter, får velge nye strikkeoppskrifter hvis man blir ferdig med produktet - og lærer bidrar med individuell oppfølging underveis, lærer bort nye teknikker til de som ønkser det.

Arbeidsform:

Teori og praktisk øvelse

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Oppsummering av teknikker, praktisk øvelse og evaluering

Stikkord:

Jobber videre med sine produkter, evaluere om de har hatt det artig i arbeidet på kurset, ta rask gjennomgang av evt. teknikker.

Arbeidsform:

Praktisk øvelse og evaluering av kurs

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap i håndverksteknikken strikking

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Strikkeguiden, en bok fra Norsy AS, oversatt av Camilla Angelsen

Opplegg for evaluering:

Gjennomgang på siste kursdag