8133 Strikking

Godkjent for 4–13 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Glede seg over å skape egne bruksgjenstander og å øke mestringsfølelsen i en ungdomsgruppe.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom 13-18 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Opplæring i grunnteknikker i strikking som rett og vrang.

Stikkord:
Valg av ønsket produkt man vil strikke, opplæring i lesing av mønster og innlæring av grunnleggende strikketeknikk

Arbeidsform:
Teori og praktisk øvelse

2. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk strikkekunnskap, nye teknikker

Stikkord:
Alle arbeider videre med sine produkter, får velge nye strikkeoppskrifter hvis man blir ferdig med produktet - og lærer bidrar med individuell oppfølging underveis, lærer bort nye teknikker til de som ønkser det.

Arbeidsform:
Teori og praktisk øvelse

3. samling
TmL: 3
Tema:
Oppsummering av teknikker, praktisk øvelse og evaluering

Stikkord:
Jobber videre med sine produkter, evaluere om de har hatt det artig i arbeidet på kurset, ta rask gjennomgang av evt. teknikker.

Arbeidsform:
Praktisk øvelse og evaluering av kurs

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:

  • Strikkeguiden, en bok fra Norsy AS, oversatt av Camilla Angelsen

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap i håndverksteknikken strikking

Utfyllende opplysninger

Som barne- og ungdomsorganisasjon ser vi det som viktig å ha et lavterskel håndverkstilbud som kan stimulere til interesse for strikking som fritidsaktivitet. Det sosiale aspektet i strikkingen ble vektlagt da man ønsket at ungdommene skulle slappe av og kjenne trivsel ved å være samlet. Det å ha mye praktisk øvelse for aldersgruppen 13 år og oppover ser vi som et bærende element i dette kurset. Dette fordi mestringsfølelse man får ved å repetere øker sannsynligheten for at terskelen til å strikke i fritiden senkes hos ungdom. Det vil derfor være et hovedfokus på strikketeknikkene rett og vrang, samt bruk av perler underveis i strikkingen. Samtidig får de som ønkser det mulighet til å benytte mer avanserte teknikker til å strikke seg en duk.