8030 Maling på leirbukse

Godkjent for 4–11 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære deltakerne om maling på stoff, hvordan dekorere sin egen 4H bukse

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere på 4H storkurs, fra 12 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Fellessamling og introduksjon av kurset

Stikkord:
Bli kjent med deltakere, instruktør samt materiell og utstyr

Arbeidsform:
Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:
Hvordan få buksen mest mulig slik deltakerne vil.

2. samling
TmL: 7
Tema:
Kurs

Stikkord:
Lære ved å gjøre. Skisser, maling, stryking, overføring av bilder

Arbeidsform:
Blanding av praktisk gjennomføring under veiledning

Problemstillinger:
Nivåforskjell på deltakerne, arbeidstempo.

3. samling
TuL: 2
Tema:
Utstilling av kursarbeid med egenpresentasjon

Stikkord:
Stille ut buksen, fortelle andre om råd og tips. Mannekengoppvisning?

Arbeidsform:
Utstilling og demostrasjon

Problemstillinger:
Hva var kjekt / utfordrende

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Felles evaluering for hele helga, hvor spørsmål om fagkurs inngår

Utfyllende opplysninger

Kurset går over to dager - totalt 11 timer