8030 Maling på leirbukse

Mål:

Lære deltakerne om maling på stoff, hvordan dekorere sin egen 4H bukse

Målgruppe:

Deltakere på 4H storkurs, fra 12 år

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset går over to dager - totalt 11 timer

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fellessamling og introduksjon av kurset

Stikkord:

Bli kjent med deltakere, instruktør samt materiell og utstyr

Arbeidsform:

Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan få buksen mest mulig slik deltakerne vil.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Kurs

Stikkord:

Lære ved å gjøre. Skisser, maling, stryking, overføring av bilder

Arbeidsform:

Blanding av praktisk gjennomføring under veiledning

Problemstillinger:

Nivåforskjell på deltakerne, arbeidstempo.

3. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utstilling av kursarbeid med egenpresentasjon

Stikkord:

Stille ut buksen, fortelle andre om råd og tips. Mannekengoppvisning?

Arbeidsform:

Utstilling og demostrasjon

Problemstillinger:

Hva var kjekt / utfordrende

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Felles evaluering for hele helga, hvor spørsmål om fagkurs inngår