7713 Matlaging

Godkjent for 4–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å lage enkel, god og ernæringsriktig hverdagsmat.
Lære hva kosten vår inneholder og hva den betyr for helsa.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-medlemmer og andre interesserte.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Ernæringslære

Stikkord
Avtale, arbeidsplan, budsjett.

Arbeidsform og gjennomføring
Gjennomgang av de aktuelle 4H-oppgavene og diskusjon om innhold.
Planlegging av praktisk arbeid og innkjøp til neste møte.

Problemstillinger
Hva skal med i regnskap, arbeidsbok og melding?

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Ernæringslære

Stikkord
Enkle kostråd. Frokost, skolemåltid, middag.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori, diskusjon, oppgaver. Gjennomgang av oppgavehefter.
Praktisk arbeid: Deltakerne lager sine planlagte retter. Samtale om smak, næringsinnhold, utseende og pris. Planlegging av praktisk arbeid og innkjøp til neste møte.

Problemstillinger
Hva bør vi spise til hverdags? Hvor ofte bør vi spise?
Er avtale, plan og budsjett i orden?

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Ernæringslære

Stikkord
Energi og energibehov

Arbeidsform og gjennomføring
Teori, diskusjon og oppgaver. Praktisk arbeid, se samling nr 2. Planlegging til neste gang.

Problemstillinger
Hva består kroppen vår av? Hva trenger kroppen vår?

4. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Ernæringslære

Stikkord
Slanking. Spiseforstyrrelser.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og diskusjon.
Praktisk arbeid, se samling nr 2. Planlegging til neste gang.

Problemstillinger
Slanking - ukebladhysteri eller nødvendighet?

5. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Ernæringslære

Stikkord
Næringsstoffer. Behov

Arbeidsform og gjennomføring
Teori, diskusjon, oppgaver.
Praktisk arbeid, se samling nr 2. Planlegging til neste gang.

Problemstillinger
Hvordan virker næringsstoffene? Hvor finner vi næringsstoffene?

6. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Ernæringslære

Stikkord
Oppsummering, repetisjon

Arbeidsform og gjennomføring
Diskusjon, oppgaver.
Lysbildeserien Mett med vett.
Praktisk arbeid: Festlig avslutningsmåltid
Regnskap, arbeidsbok og melding.
Planlegging av utstilling på høstfesten.
Diskusjon, notater og skisser.
Avslutning med vurdering av arbeidet i gruppa.

Problemstillinger
Hvordan kan vi bruke det vi har lært i hverdagen?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

4H-kokken. Mat frå havet. Mat med egg. Mat med mjølk. Vi baker. Mat med vett. Grønt og grovt. Fiskelykke/matglede.
Annet materiell: Hverdagsmatbøkene fra Statens Ernæringsråd.
Velg ut det materiellet som er aktuelt for deltakerne i gruppa. Kjøp eventuelt enkelteksemplarer av annet materiell til felles bruk.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Kurset er på 24 timer fordelt på 6 samlinger.