7706 Bakemesteren

Mål:

Lære deltakerene tradisjonell baking

Målgruppe:

Deltakere på Fylkesleir 2008

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Baking med gjærdeig- teori og praksis

Stikkord:

Her får deltakerene prøve seg på baking av brød, rundstykker, boller, horn og annen gjærdeig. Deltakerene får kjennskap til de forskjellige meltypene og kornsortene. Gjærens virkning på deigen og hvordan bake og steke med godt hell.

Arbeidsform:

Teori og aktivt på kjøkkenet

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Baking md gjærdeig- teori

Stikkord:

Her får deltakerene prøve seg på baking av brød, rundstykker, boller, horn og annen gjærdeig. Deltakerene får kjennskap til de forskjellige meltypene og kornsortene. Gjærens virkning på deigen og hvordan bake og steke med godt hell.

Arbeidsform:

Aktivt på kjøkkenet

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Kjevlebruk- teori og praksis

Stikkord:

Nå skal deltakerene få prøve seg med kjevle, mel og leiver til lefser. Går igjennom og lager Numedalskling. Kjevler, steiker, smører og spiser

Arbeidsform:

Teori og praksis med forkle og kjevle

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Kjevlebruk- teori

Stikkord:

Nå skal deltakerene få prøve seg med kjevle, mel og leiver til lefser. Går igjennom og lager Numedalskling. Kjevler, steiker, smører og spiser

Arbeidsform:

Med forkle og kjevle

Litteratur/materiell for deltakerne:

Instruktør tar med seg oppskrifter hun har kopiert opp

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør er utdannet baker

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Deltakerene får evalueringsskjema ved kursets slutt