7305 Poding og beskjæring.

Mål:

Etter kurset skal deltagerne kunne pode og beskjære frukttrær.

Målgruppe:

Hagelagsmedlemmer og andre med interesse for poding.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er lagt opp for 8 timer med lærer og 4 timer uten lærer. Kurset tar for seg emner som hvor og når et tre er aktuelt å pode, redskapsvalg, ulike former for poding, podekvister og okulasjon. Kurst avsluttes med poding i praksis, og etter kurset skal deltakerne kunne pode fruktrær på egen hånd. Arrangøren må beregne kursavgift til dekning av bl.a. lærekrefter og kursmateriell.

1. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

En teoretisk innføring i temaene.

Stikkord:

En liten innføring i poding og beskjæring.

Arbeidsform:

Foredrag og samtale

Problemstillinger:

Hvor og når er det aktuelt å pode og beskjære ? Litt om metoder og redskapsvalg.

2. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 0

Tema:

Grenpoding

Stikkord:

Kursdeltagerne får prøve selv under veiledning

Arbeidsform:

Foredrag, praksis og gruppediskusjon

Problemstillinger:

Utvelgelse av planter og grener, nedskjæringstid, oppbevaring og behandling av materialet

3. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 0

Tema:

Beskjæring

Stikkord:

Når, hvor og hvordan ?

Arbeidsform:

Foredrag , gruppediskusjon og praksis

Problemstillinger:

Kursdeltagerne får prøve selv under veiledning av lærer

4. samling

Timer med lærer: 0

Timer uten lærer: 4

Tema:

Poding og beskjæring i praksis

Stikkord:

Deltagerne prøver selv, uten lærer

Arbeidsform:

Praksis og veiledning av hverandre

Problemstillinger:

Repetisjon av tidligere innhold.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Fin sag, voks, pensel, rosesaks, elktrikertape, rødsprit

Krav til lærer/instruktør:

Gode kunnskaper om temaet

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: