7305 Poding og beskjæring.

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter kurset skal deltagerne kunne pode og beskjære frukttrær.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hagelagsmedlemmer og andre med interesse for poding.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
En teoretisk innføring i temaene.

Stikkord:
En liten innføring i poding og beskjæring.

Arbeidsform:
Foredrag og samtale

Problemstillinger:
Hvor og når er det aktuelt å pode og beskjære ? Litt om metoder og redskapsvalg.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Grenpoding

Stikkord:
Kursdeltagerne får prøve selv under veiledning

Arbeidsform:
Foredrag, praksis og gruppediskusjon

Problemstillinger:
Utvelgelse av planter og grener, nedskjæringstid, oppbevaring og behandling av materialet

3. samling
TmL: 3
Tema:
Beskjæring

Stikkord:
Når, hvor og hvordan ?

Arbeidsform:
Foredrag , gruppediskusjon og praksis

Problemstillinger:
Kursdeltagerne får prøve selv under veiledning av lærer

4. samling
TuL: 4
Tema:
Poding og beskjæring i praksis

Stikkord:
Deltagerne prøver selv, uten lærer

Arbeidsform:
Praksis og veiledning av hverandre

Problemstillinger:
Repetisjon av tidligere innhold.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Fin sag, voks, pensel, rosesaks, elktrikertape, rødsprit

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Gode kunnskaper om temaet

Utfyllende opplysninger

Kurset er lagt opp for 8 timer med lærer og 4 timer uten lærer. Kurset tar for seg emner som hvor og når et tre er aktuelt å pode, redskapsvalg, ulike former for poding, podekvister og okulasjon. Kurst avsluttes med poding i praksis, og etter kurset skal deltakerne kunne pode fruktrær på egen hånd. Arrangøren må beregne kursavgift til dekning av bl.a. lærekrefter og kursmateriell.