7259 Løk og knoller - vi lærer mer

Mål:

Å gi kunnskap og inspirasjon til å bruker mer av forskjellige løker og knoller

Målgruppe:

Hagelagets medlemmer og andre interesserte

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Definisjoner- hva er løk, forskjellige knoller og rotstokker og hva har du i din hage av disse forskjellige vekstene.

Stikkord:

Hva har vi til deling av erfaring? Hvilke typer løker og knoller får man til å trives og hva har du gjort for å få blomsterflor i hagen?

Arbeidsform:

Studiering med diskusjoner

Problemstillinger:

Kan vi plante hva som helst i vår klimasone+ Hvilke gode erfaringer er gjort med enkelte typer løker og hvilke firmaer/innkjøpssted vil den enkelte anbefale etter de erfaringene de har gjort+

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Høstplanting, plantedybder og stell

Stikkord:

Former, farger, plasseringer Hva kjennetegner en sunn løk og knoll

Arbeidsform:

Studiering med diskusjoner

Problemstillinger:

Jordsmonn og plantedybder, jordtyper, tidspunkt for planting og gjødsling. Hva tåler skygge og hva må ha sol for å blomstre? Kan knoller overvintre ute?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Vårplanting av knoller og løk

Stikkord:

Driving av knoller og løk. Utfordringer som dette innebærer. Hvilke løker egner seg godt, og hvilke løker og knoller er mer kravstore

Arbeidsform:

Studiering med diskusjoner

Problemstillinger:

Formering av "gamle" løker og knoller. Hvordan lagre løker og knoller over vinteren? Jord og gjødsling. Temperaturer og lysforhold.

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Løk og knoller for krukker og kar. Sykdom og skadedyr på løk og knoller.

Stikkord:

Gjennomgang av erfaringer med planting i krukker og kar. Sykdom og skadedyr

Arbeidsform:

Studiering med diskusjoner

Problemstillinger:

Hva passer i krukker? Hvor tett kan vi plante? Kan krukker "overvintre" ute?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Den store boken om løk og knoller av Knut Langeland, Hageselskapet og Schibsted, Gyldendals bok om løker og knoller ved Lena Månsson Tilleggslitteratur: Hvilken plante hvor, av Jane Schul, Cappelen samt; Løker og knoller v/ Richard Ross, Gyldendal

Krav til lærer/instruktør:

Kurset gjennomføres uten lærer det vil si som studiering

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Vanlig evaluering på eget skjema.