7259 Løk og knoller - vi lærer mer

Godkjent for 8–12 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å gi kunnskap og inspirasjon til å bruker mer av forskjellige løker og knoller

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hagelagets medlemmer og andre interesserte

Innhold

1. samling
TuL: 3
Tema:
Definisjoner- hva er løk, forskjellige knoller og rotstokker og hva har du i din hage av disse forskjellige vekstene.

Stikkord:

 • Hva har vi til deling av erfaring?
 • Hvilke typer løker og knoller får man til å trives og hva har du gjort for å få blomsterflor i hagen?

Arbeidsform:
Studiering med diskusjoner

Problemstillinger:

 • Kan vi plante hva som helst i vår klimasone
 • Hvilke gode erfaringer er gjort med enkelte typer løker og hvilke firmaer/innkjøpssted vil den enkelte anbefale etter de erfaringene de har gjort

2. samling
TuL: 3
Tema:
Høstplanting, plantedybder og stell

Stikkord:

 • Former, farger, plasseringer
 • Hva kjennetegner en sunn løk og knoll

Arbeidsform:
Studiering med diskusjoner

Problemstillinger:

 • Jordsmonn og plantedybder, jordtyper, tidspunkt for planting og gjødsling.
 • Hva tåler skygge og hva må ha sol for å blomstre?
 • Kan knoller overvintre ute?

3. samling
TuL: 3
Tema:
Vårplanting av knoller og løk

Stikkord:

 • Driving av knoller og løk.
 • Utfordringer som dette innebærer.
 • Hvilke løker egner seg godt, og hvilke løker og knoller er mer kravstore

Arbeidsform:
Studiering med diskusjoner

Problemstillinger:

 • Formering av "gamle" løker og knoller. Hvordan lagre løker og knoller over vinteren?
 • Jord og gjødsling.
 • Temperaturer og lysforhold.

4. samling
TuL: 3
Tema:

 • Løk og knoller for krukker og kar.
 • Sykdom og skadedyr på løk og knoller.

Stikkord:

 • Gjennomgang av erfaringer med planting i krukker og kar.
 • Sykdom og skadedyr

Arbeidsform:
Studiering med diskusjoner

Problemstillinger:

 • Hva passer i krukker?
 • Hvor tett kan vi plante?
 • Kan krukker "overvintre" ute?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Den store boken om løk og knoller av Knut Langeland, Hageselskapet og Schibsted,
 • Gyldendals bok om løker og knoller ved Lena Månsson
 • Tilleggslitteratur: Hvilken plante hvor, av Jane Schul, Cappelen
 • samt; Løker og knoller v/ Richard Ross, Gyldendal

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kurset gjennomføres uten lærer det vil si som studiering

Avsluttende prøve/eksamen

Vanlig evaluering på eget skjema.