7256 Fuksia og pelargonia

Mål

Å gjøre deltagerne fortrolige med dyrking av fuksia og pelargonia, gi dem litt arts- og sortskjennskap, kunnskap om formering, vekstvilkår, overvintring, sykdommer og skadedyr. Ikke minst viktig er det at deltagerne får kunnskap om likheter og ulikheter mellom de to plantegruppene og stellet av dem.

Målgruppe

Personer med interesse for fuksia og pelargonia

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Her er det studiering om to ulike plantegrupper, som begge må overvintres inne og som ofte følges ad interessemessig. Mye av poenget med denne studieringen er å lære om likheter og ulikheter. Ved først å gjennomgå hvordan og så sammenlikne, finne forskjeller og ulikheter, får man automatisk oppsummert og repetert stoffet gjennom hele kurset.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Introduksjon. Litt historikk, Arter og sorter, pelargoniesystematikk, oppbygging av blomster og blad. formering av planter

Stikkord

Kort historikk, navngivning, systematikk, anatomi, frøformering, stiklingsformering

Arbeidsform og gjennomføring

Ledet samtalegruppe - frie spørsmål.

Problemstillinger

Hva er en fuksia? Hva er en pelargonium og hva er en geranium? Når og hvordan tas stiklinger? Likheter og ulikheter? Hvordan stelles stiklingene? Likheter og ulikheter? Hva kan frøformeres?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Kort repetisjon og hvordan går det med småplantene?

Stikkord

Oppstamming. Vekstforhold: Lys, temperatur, fuktighet, vanning, gjødsling, jord, potting og ompotting. Likheter og ulikheter.

Arbeidsform og gjennomføring

Ledet samtalegruppe - frie spørsmål.

Problemstillinger

Hvilke sorter egner seg til oppstamming? Hvordan foregår en oppstamming i praksis trinn for trinn? Hvordan vil fuksia ha det for å trives? Hvordan vil ulike pelargonier ha det for å trives? Likheter og ulikheter.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Skadedyr og sykdommer. Plantefasonger. Bruk av fuksia og pelargonia i hagen.

Stikkord

Skadedyr: Bladlus, mellus, spinnmidd, larver, trips. Sykdommer: Rust, gråskimmel, bakterier, virus. Andre problemer: Bladfall,knoppfall, gulnede blad, pelargoniaødem, næringstoffmangel, tørke. Likheter og ulikheter. Fasonger: Buskform, hengende, søyler, vifter, elspalier. Likheter og ulikheter.

Arbeidsform og gjennomføring

Ledet samtalegruppe - frie spørsmål. Hagebesøk

Problemstillinger

Hvordan ta knekken på skadedyr? Hvordan unngå problmer? Hvilke fasonger passer til ulike sorter? Hvordan plassere plantene i hagen (bed, i øyenhøyde, i urner og kasser?) Hva er penest fra oven? Hva bør sees nedenfra? Likheter og ulikheter?

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Besøk hos fuksia og pelargoniaentusiast. Bruk av plantene i hagen. Repetisjon av arter og sorter.

Stikkord

Plater med enkle/doble blomster, ulike blomsterfarger. Pelargonier med ulike bladformer og bladfarger. Sorter til busk, ampel, oppstamming, klatring.

Arbeidsform og gjennomføring

Orientering av hageverten/gartneren. Frie spørsmål

Problemstillinger

Hvordan plassere plantene slik at de ulike sortene kommer til sin rett og kommer i et miljø de trives i? Hvordan tåler de ulike sortene sol, skygge, vind og nedbør? Likheter og ulikheter. Gode naboplanter for fuksia og pelargonia?

5. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Overvintring, oppvåkning, stell av planter frem mot ny vekstsesong. Oppsummering og evaluering.

Stikkord

Metoder for overvintring. Overvintring i vekst (grønne planter), i kjeller (mørkt), i drivhus, i torv. Overvintring ute? Behov for lys, vann og varme. Forberedelse til overvintring. Tilbakeskjæring, stripping. Likheter og ulikheter.

Arbeidsform og gjennomføring

Ledet samtalegruppe - frie spørsmål.

Problemstillinger

Hvilken type overvintring passer for ulike sorter innen de to plantegruppene? Er det likheter og ulikheter mellom plantegruppene med tilsynelatende samme metode?. Hvordan og når skal plantene vekkes til live igjen ved ulike metoder? Hvordan fremme blomstringen? Hvor lenge kan vi knipe ulike sorter med tanke på blomstringen?

Litteratur/materiell for deltakerne

Fuksia: Norsk Fuchsia Selskap: Fuchsia ABC Pelargonia: P.t. Ingen god bok på markedet som egner seg. Leder låner på biblioteket, kjøper utenlandsk litteratur, henter info på nettet og lager et hefte på grunnlag av det. Ulike deltagere låner bøker på ulike bibliotek.

Krav til lærer/instruktør

Gartner, erfaring i å dyrke pelargonia og fuksia

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Rosenfeld, Richard: Blomsterglede Fuchsia. Dam & Søn 2004. ISBN 82-04-09289-6

Martinsson, Karin 2000: Pelargoner kulturarv i kruka. ISBN 91-518-4027-8

Brawner, Faye 2003: Geraiums The Complete Encyclopedia. ISBN 0-7643-1738-5

Ellers hva de lokale bibliotek måtte romme, feks.: Feltwell, John: Pelargonier & storkenæb. Aschehoug Dansk Forlag 2002. ISBN 87-11-16208-2

Opplegg for evaluering

Vi kan lage skjema med spørsmål, slik som vi gjør i andre sammenhenger (kurs, turer o.l.)