7149 Roser- valg og stell

Mål:

Bedre kunnskap om rosedyrking

Målgruppe:

Alle som er interessert i emnet

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Valg og stell av roser

Stikkord:

Roseekspert Rein La Solberg viser bilder og snakker om roser, både gamle sorter og nye

Arbeidsform:

Kåseri/lysbilder

Problemstillinger:

Vi siller så mange spørsmål vi kan til eksperten

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Valg av roser

Stikkord:

Gammeldagse roser, Auistinroser,kanadiske roser, stilk-, klase- og klatreroser

Arbeidsform:

Studiering

Problemstillinger:

Holdbarhet, resistente mot sjukdommer, plassering, hvordan skaffe seg ønskede roser og hvilke ønsker hver enkelt har til roser.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Stell av roser

Stikkord:

Jord, hva kan roser utsettes for av sjukdom og skadedyr, stell gjennom året; som klipping, vinterdekking etc.

Arbeidsform:

Studiering

Problemstillinger:

Hva kan vi gjøre for å bekjempe sjukdommer og skadedyr, hvordan og når skal roser beskjæres. Og andre spørsmål vi har ang. "stikkord"

4. samling

Timer uten lærer: 6

Tema:

Ekskursjon i forbindelse med studieringen

Stikkord:

Ekskursjonstur til en rosedyrker, forslag nå er Heine Haagensen, evt. tur til roseparken i Gøteborg, men der må deltagerne få si sin mening.

Arbeidsform:

Tur, men der avgjør deltagerne

Problemstillinger:

Alt vi enda er usikre på, evaluering av studieringen

Litteratur/materiell for deltakerne:

Mellby: "Roser i Norge" + "Roser som trives i Norge". Damms store roseleksikon. Roseforeningsblader m.m.

Krav til lærer/instruktør:

At deltagerne mener de har hatt utbytte av studieringen

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Artikler i Norsk hagetidend og tilsv. tidsskrifter, nevnte bøker og tidsskrifter + bøker o.a. deltagerne har med.

Opplegg for evaluering: