7149 Roser- valg og stell

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Bedre kunnskap om rosedyrking

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i emnet

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Valg og stell av roser

Stikkord:
Roseekspert Rein La Solberg viser bilder og snakker om roser, både gamle sorter og nye

Arbeidsform:
Kåseri/lysbilder

Problemstillinger:
Vi siller så mange spørsmål vi kan til eksperten

2. samling
TuL: 3
Tema:
Valg av roser

Stikkord:
Gammeldagse roser, Auistinroser,kanadiske roser, stilk-, klase- og klatreroser

Arbeidsform:
Studiering

Problemstillinger:
Holdbarhet, resistente mot sjukdommer, plassering, hvordan skaffe seg ønskede roser og hvilke ønsker hver enkelt har til roser.

3. samling
TuL: 3
Tema:
Stell av roser

Stikkord:
Jord, hva kan roser utsettes for av sjukdom og skadedyr, stell gjennom året; som klipping, vinterdekking etc.

Arbeidsform:
Studiering

Problemstillinger:
Hva kan vi gjøre for å bekjempe sjukdommer og skadedyr, hvordan og når skal roser beskjæres. Og andre spørsmål vi har ang. "stikkord"

4. samling
TuL: 6
Tema:
Ekskursjon i forbindelse med studieringen

Stikkord:
Ekskursjonstur til en rosedyrker, forslag nå er Heine Haagensen, evt. tur til roseparken i Gøteborg, men der må deltagerne få si sin mening.

Arbeidsform:
Tur, men der avgjør deltagerne

Problemstillinger:
Alt vi enda er usikre på, evaluering av studieringen

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Mellby: "Roser i Norge" + "Roser som trives i Norge". Damms store roseleksikon. Roseforeningsblader m.m.

For lærer/instruktør:

  • Artikler i Norsk hagetidend og tilsv. tidsskrifter, nevnte bøker og tidsskrifter + bøker o.a. deltagerne har med.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

At deltagerne mener de har hatt utbytte av studieringen