7146 Busker og trær i hagen

Godkjent for 8–15 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Øke forståelsen av busker og trærs verdi i norske hager

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for temaet

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Spennende busker og trær i hagen

Stikkord:
Det finnes mye spennende som egner seg i norske hager

Arbeidsform:
Foredrag ved fagperson

Problemstillinger:
Mangfoldet i busker og trær

2. samling
TuL: 3
Tema:
Planlegging av hage/endring av hagen

Stikkord:
Busker og trær er hagens viktigste "bestanddeler"

Arbeidsform:
Kombinasjon av innføring/orientering om emnet

Problemstillinger:
En kjedelig hage blir spennende med busker og trær. Norske trær som er egnet for hagen.

3. samling
TuL: 3
Tema:
Inngangspartiet - husets ansikt

Stikkord:
Med busker og trær i inngangspartiet får hus og hage mer karakter. Hva egner seg i inngangspariet

Arbeidsform:
Samtale/diskusjon i gruppen

Problemstillinger:
Variasjoner i voksemåte, farger, størrelse og inntrykk

4. samling
TuL: 3
Tema:
Blomstrende busker og trær

Stikkord:
Busker og trær som blomstrer til forskjellige tider

Arbeidsform:
Styrt samtale om hva som finnes og som passer hvor

Problemstillinger:
Noen har flott blomstring mens andre har flotte frukter, andre igjen har ubetydelig både blomstring og frukter, men flotte høstfarger.

5. samling
TuL: 3
Tema:
Busker og trær fra Bjørk til Rododendron og Fuchsia. Sykdom/skadedyr på de forskjellige

Stikkord:
Forståelse av at busker og trær har store variasjoner. Noen er mer utsatt for sykdom og skadedyr enn andre

Arbeidsform:
Samtale/diskusjon i plenum

Problemstillinger:
Busker og trær i forskjellige størrelse og variasjoner. Bekjempelse av skadedyr og sykdom

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Trær og busker for norske hager - Tun forlag Diverse artikler om temaet

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaring med dyrking av busker og trær