7146 Busker og trær i hagen

Mål:

Øke forståelsen av busker og trærs verdi i norske hager

Målgruppe:

Alle med interesse for temaet

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Spennende busker og trær i hagen

Stikkord:

Det finnes mye spennende som egner seg i norske hager

Arbeidsform:

Foredrag ved fagperson

Problemstillinger:

Mangfoldet i busker og trær

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Planlegging av hage/endring av hagen

Stikkord:

Busker og trær er hagens viktigste "bestanddeler"

Arbeidsform:

Kombinasjon av innføring/orientering om emnet

Problemstillinger:

En kjedelig hage blir spennende med busker og trær. Norske trær som er egnet for hagen.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Inngangspartiet - husets ansikt

Stikkord:

Med busker og trær i inngangspartiet får hus og hage mer karakter. Hva egner seg i inngangspariet

Arbeidsform:

Samtale/diskusjon i gruppen

Problemstillinger:

Variasjoner i voksemåte, farger, størrelse og inntrykk

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Blomstrende busker og trær

Stikkord:

Busker og trær som blomstrer til forskjellige tider

Arbeidsform:

Styrt samtale om hva som finnes og som passer hvor

Problemstillinger:

Noen har flott blomstring mens andre har flotte frukter, andre igjen har ubetydelig både blomstring og frukter, men flotte høstfarger.

5. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Busker og trær fra Bjørk til Rododendron og Fuchsia. Sykdom/skadedyr på de forskjellige

Stikkord:

Forståelse av at busker og trær har store variasjoner. Noen er mer utsatt for sykdom og skadedyr enn andre

Arbeidsform:

Samtale/diskusjon i plenum

Problemstillinger:

Busker og trær i forskjellige størrelse og variasjoner. Bekjempelse av skadedyr og sykdom

Litteratur/materiell for deltakerne:

Trær og busker for norske hager - Tun forlag Diverse artikler om temaet

Krav til lærer/instruktør:

Erfaring med dyrking av busker og trær

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: