7119 Pilfletting

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære fletting av pil, - også til hagebruk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hagelagsmedlemmer, og event. andre interesserte.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Pilfletting

Stikkord
1. Behandling, dyrking og høsting av pil (Lysbildeframvisning)
2. Bruksområder: - kurver, - levegger, espaljeer, blomsterstativ osv.
3. Praktisk arbeid: Vi lager en kurv, med de teknikker som er nødvendige.

Arbeidsform og gjennomføring
Alle har med kniv, rosesaks og jobber med materialet pil. Instruksjon fra lærer.

Problemstillinger
Vi lærer hvordan vi begynner med bunnen, og jobber oss oppover en kurv. Vi lærer de fletteteknikker som er nødvendige for å få til en ferdig kurv.

2. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Pilfletting

Stikkord
1. Vi fortsetter med kurven fra samling 1, og gjør ferdig en kurv.
2. Hvordan lage blomsterstativ, alle kursdeltakere lager sitt eget.
3. Gjennomgang av aktuell literatur.

Arbeidsform og gjennomføring
Kursholder viser oss teknikkene, og alle arbeider med egne kurver/blomsterstativ.

Problemstillinger
Vi lærer forskjellige teknikker, som vi sener kan bruke til kurver, levegger, espaljeer, stort sett mange fine ting til hagen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Pilfletting

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold