7109 Kryddervekster og urter i hagen

Mål:

Å gi inspirasjon og kunnskap om dyrking og bruk av urter

Målgruppe:

Hagelagsmedlemmer og andre interesserte.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Gjennomføres som studiering u/lærer.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Gjennomgang av de enkelte urtene. A - B (s. 12-53)

Stikkord:

Utbredelse. Dyrking. Bruk.

Arbeidsform:

Studiering.

Problemstillinger:

Andre navn som urten er kjent under. Naturlig voksested. Beslektede planter. Dyrkning og stell. Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk.

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Gjennomgang av de enkelte urtene. M -P (s. 54-111)

Stikkord:

Utbredelse. Dyrkning. Bruk.

Arbeidsform:

Studiering.

Problemstillinger:

Andre navn som urten er kjent under. Naturlig voksested. Beslektede planter. Dyrkning og stell. Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Gjennomgang av de enkelte urtene. M - P (s. 112-159)

Stikkord:

Utbredelse. Dyrkning. Bruk.

Arbeidsform:

Studiering

Problemstillinger:

Andre navn som urten er kjent under. Naturlig voksested. Beslektede planter. Dyrkning og stell. Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk. 4. samling

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Gjennomgang av de enkelte urtene

Stikkord:

Utbredelse. Dyrkning. Bruk.

Arbeidsform:

Studiering

Problemstillinger:

Andre navn som urten er kjent under. Naturlig voksested. Beslektede planter. Dyrkning og stell. Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk.

5. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Besøk i er urtegartneri.

Stikkord:

Dyrkning og bruk av urter.

Arbeidsform:

Orientering og bespisning.

Problemstillinger:

Omvisning i urtegartneriet. Hvordan dyrke og bruke urtene

6. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Generelt om dyrkning av urter.

Stikkord:

Formering, planlegging av urtehagen, innhøsting, skadedyr og sykdommer.

Arbeidsform:

Studiering

Problemstillinger:

Hvilke urter ønsker vi å ha i urtehagen? Planlegging av urtehagen ut fra areal og urter vi ønsker å dyrke. Hvordan skaffe oss urter; frø, stiklinger osv. Innhøsting. Hva gjør vi hvis det blir sykdom eller skadedyr?

Litteratur/materiell for deltakerne:

"Den store boken om urter for kropp og sjel" av Jekka McVicar.

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: