7109 Kryddervekster og urter i hagen

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å gi inspirasjon og kunnskap om dyrking og bruk av urter

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hagelagsmedlemmer og andre interesserte.

Innhold

1. samling
TuL: 3
Tema:
Gjennomgang av de enkelte urtene. A - B (s. 12-53)

Stikkord:
Utbredelse. Dyrking. Bruk.

Arbeidsform:
Studiering.

Problemstillinger:
Andre navn som urten er kjent under. Naturlig voksested. Beslektede planter. Dyrkning og stell. Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk.

2. samling
TuL: 3
Tema:
Gjennomgang av de enkelte urtene. M -P (s. 54-111)

Stikkord:
Utbredelse. Dyrkning. Bruk.

Arbeidsform:
Studiering.

Problemstillinger:
Andre navn som urten er kjent under. Naturlig voksested. Beslektede planter. Dyrkning og stell. Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk.

3. samling
TuL: 3
Tema:
Gjennomgang av de enkelte urtene. M - P (s. 112-159)

Stikkord:
Utbredelse. Dyrkning. Bruk.

Arbeidsform:
Studiering

Problemstillinger:
Andre navn som urten er kjent under. Naturlig voksested. Beslektede planter. Dyrkning og stell. Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk. 4. samling

4. samling
TuL: 4
Tema:
Gjennomgang av de enkelte urtene

Stikkord:
Utbredelse. Dyrkning. Bruk.

Arbeidsform:
Studiering

Problemstillinger:
Andre navn som urten er kjent under. Naturlig voksested. Beslektede planter. Dyrkning og stell. Bruk av urten til mat, medisin og annen bruk.

5. samling
TuL: 4
Tema:
Besøk i er urtegartneri.

Stikkord:
Dyrkning og bruk av urter.

Arbeidsform:
Orientering og bespisning.

Problemstillinger:
Omvisning i urtegartneriet. Hvordan dyrke og bruke urtene

6. samling
TuL: 3
Tema:
Generelt om dyrkning av urter.

Stikkord:
Formering, planlegging av urtehagen, innhøsting, skadedyr og sykdommer.

Arbeidsform:
Studiering

Problemstillinger:
Hvilke urter ønsker vi å ha i urtehagen? Planlegging av urtehagen ut fra areal og urter vi ønsker å dyrke. Hvordan skaffe oss urter; frø, stiklinger osv. Innhøsting. Hva gjør vi hvis det blir sykdom eller skadedyr?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • "Den store boken om urter for kropp og sjel" av Jekka McVicar.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Gjennomføres som studiering u/lærer.