6438 RIK - konkurransekurs

Godkjent for 8–32 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne ny kunnskap og nye metoder til videre trening mot høyere nivå.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som er interresert i, eller allerede driver med RIK

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 5Timer uten lærer: 2
Tema
Oppvarming, vise instruktøren hvor langt man er kommet/hvilke problemstillinger som ønskes løst, gr.b+c

Stikkord
Èn og èn ekvipasje forklarer og viser hvilke utfordringer de fokuserer på for tiden, og hvordan de evt. har prøvd å løse dem.

Arbeidsform og gjennomføring
Presentasjon/Teori. Praktisk veiledning med instruktør. Èn og èn ekvipasje.

Problemstillinger
Hvorfor gjør hunden en aktuell feil?
Hvilke andre tilnærmingsmetoder finnes til den aktuelle problemstillingen?
Èn og èn ekvipasje får tips til sin trening, gr.b+c.

2. samling
Timer med lærer: 8Timer uten lærer: 1
Tema
Trening, gr.a+b+c

Stikkord
Gr. A: Sporing på morgen.
Ekvipasjene legger spor ut fra eget nivå.
Instruktør forteller hvilke utfordringer han ser, og hvilke løsningsformer han ville brukt.

Gr. B: Instruktør viser og forklarer hver ekvipasje om alternativ løsningsform/tilnærmingsmetode for aktuell probl. stilling vist ved 1. samling.
Ekvipasjen blir også forklart hvorfor intruktøren velger den aktuelle tilnærmingsmetoden.

Gr.C:: Instruktør viser og forklarer hver ekvipasje om alternativ løsningsform for aktuell probl. stilling vist ved 1. samling. Han forteller også litt om sitt intrykk av hundens drifter, og dermed også hvorfor han ville valgt den aktuelle tilnærmingsmetoden.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk veiledning med instruktør. Èn og èn ekvipasje

Problemstillinger
Gr. A: Sporet blir evaluert, èn og èn ekvipasje. Hvor ligger hovedsvakhetene? Hvordan kan man gjennom anderledes trening, få formidlet til hunden ønsket adferd?

Gr. B+C: Hvordan reagerer hunden på ny tilnærmingsmetode fra 1. samling?
Bør man finne enda en annen metode?
Er det andre svakheter som kommer til syne iforhold til 1.samling?
Hvliken type hund har vi foran oss? Trenger den annen stimuli enn en annen hund?

3. samling
Timer med lærer: 8Timer uten lærer: 1
Tema
Trening gr. b+c, Evaluering av alle samlingene

Stikkord
Gr. B: Instruktør viser og forklarer hver ekvipasje om alternativ løsningsform for aktuell probl. stilling vist ved 1. samling. Han tar opp evt andre utfordringer som har kommet til syne etter 2.samling. Hver ekvipasje får instruktørens tips iforhold til videre treninger.

Gr. C: Instruktør viser forklarer hver ekvipasje om alternativ løsningsform for aktuell probl. stilling vist ved 1. samling. Instruktøren ser på hundens reakson på forandringene i treningsopplegget. Han evaluerer driftsbildet, og kommer evt. med justeringer til anbefalte treningsmetode for hver enkelt hund.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk veiledning med instruktør. Èn og èn ekvipasje. Oppsummering/evaluering teori.

Problemstillinger
Hvorfor gjør hunden en aktuel feil?
Hvilke svakheter er, i instruktørens øyne, de man bør fokusere mest på i videre trening?
Noen ekvipasjer som evt trenger noen ekstra tips til videre trening? Hvilken del har man mest mangler?
Hvor kan man hente inn mest poeng?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Regler for internasjonale konkurranser, NKK. Studiekompendiet for RIK-Grunnkurs, NKK. Studiekompendiet for RIK-figurantkurs, NKK.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

En som har drevet med sporten selv, og oppnådd gode nok resultater til å regnes som kjent innen RIK-miljøet.

Avsluttende prøve/eksamen

Personling tilbakemelding om/til hver ekvipasje fra instruktør ved 3. samling

Utfyllende opplysninger

Alle deltakere som ønsker å delta i "gruppe c", må ta med lisens. Ønsker man å fokusere på SL, kan alle økter innen Gr. C byttes ut med trening i Gr. B.